Lot werknemers bij faillissement als gevolg van coronavirus?

02 april 2020 - Filip Tilleman
Horeca, kleinhandel en toerisme zijn enkele sectoren die het bijzonder hard te verduren krijgen omwille van het coronavirus. Een crisis zoals COVID-19 brengt sommige bedrijven in zo’n financiële problemen, dat een faillissement de enige uitweg is. Wanneer is een bedrijf failliet? Hoe verloopt de aanvraag? En vooral: wat is het lot van de werknemers?

De ‘coronaprocedure’: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

23 maart 2020 - Frederik Dudal
Sinds de coronaviruscrisis krijgen veel bedrijven te kampen met tijdelijke werkloosheid. De sociale partners sloten een collectieve arbeidsovereenkomst om de toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken te vereenvoudigen. Met de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid komt er duidelijkheid voor werkgevers en werknemers.

Coronavirus: wat zijn de gevolgen voor het werk?

17 maart 2020 - Filip Tilleman
Een pandemie zoals het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op ons professionele leven. We beantwoorden daarom enkele prangende vragen. Hoe het virus bestrijden op de werkvloer? Wat doen als een collega besmet geraakt? Wat doen als ik zelf besmet ben? Moet ik nog komen werken? Heb ik recht op mijn normale loon?

Collectieve ontslagen in cijfers

12 februari 2020 - Filip Tilleman
Het federale Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid publiceert sinds 2011 elk kwartaal de statistieken over collectieve ontslagen op de website werk.belgie.be. Het aantal aangekondigde collectieve ontslagen lag in 2018 rond de 6.027. In vergelijking met de opvallende lage cijfers van 2017, 3.829, was er opnieuw sprake van een stijging. Net zoals in 2018, lag dat aantal ook in 2019 eerder hoog met 5.087 aangekondigde collectief ontslagen.

Betaling RSZ-bijdragen even uitstellen? Het kan!

16 januari 2020 - Filip Tilleman
Een eerste duidelijk alarmsignaal bij een nakend faillissement is dikwijls dat een bedrijf niet meer in staat is om de RSZ-bijdragen te betalen. Voor een werkgever betekent dit immers 35% extra kosten bovenop de bruto-loonmassa. Nochtans is er een mogelijkheid om de betaling van deze bijdragen even uit te stellen. Helaas kennen veel bedrijven en zelfstandigen deze reddingsboei onvoldoende.

De belangrijkste procedures bij een intentie tot bedrijfssluiting.

20 december 2019 - Filip Tilleman
Een bedrijfsfusie, een bedrijfsverkoop, een faillissement of een vrijwillige stopzetting kunnen allemaal de aanleiding vormen voor een bedrijf om tot sluiting over te gaan. Het arbeidsrecht voorziet strikte procedures voor bedrijven die de intentie hebben tot sluiting. Ondernemingen die deze procedures niet volgen, riskeren onverbiddelijke strafsancties.

Recht op loon voor wie te laat op het werk verschijnt?

11 december 2019 - Filip Tilleman
Slecht weer, druk verkeer, treinstaking of domweg overslapen. Het zijn allemaal redenen die werknemers inroepen wanneer ze te laat op het werk verschijnen. De hamvraag: wat zijn volgens de letter van de wet de geldige redenen voor laatkomers om toch hun volledige loon te behouden of andere sancties te vermijden?

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Nieuwsbrief

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.