Betaling RSZ-bijdragen even uitstellen? Het kan!

16 januari 2020 - Filip Tilleman
Een eerste duidelijk alarmsignaal bij een nakend faillissement is dikwijls dat een bedrijf niet meer in staat is om de RSZ-bijdragen te betalen. Voor een werkgever betekent dit immers 35% extra kosten bovenop de bruto-loonmassa. Nochtans is er een mogelijkheid om de betaling van deze bijdragen even uit te stellen. Helaas kennen veel bedrijven en zelfstandigen deze reddingsboei onvoldoende.

De belangrijkste procedures bij een intentie tot bedrijfssluiting.

20 december 2019 - Filip Tilleman
Een bedrijfsfusie, een bedrijfsverkoop, een faillissement of een vrijwillige stopzetting kunnen allemaal de aanleiding vormen voor een bedrijf om tot sluiting over te gaan. Het arbeidsrecht voorziet strikte procedures voor bedrijven die de intentie hebben tot sluiting. Ondernemingen die deze procedures niet volgen, riskeren onverbiddelijke strafsancties.

Recht op loon voor wie te laat op het werk verschijnt?

11 december 2019 - Filip Tilleman
Slecht weer, druk verkeer, treinstaking of domweg overslapen. Het zijn allemaal redenen die werknemers inroepen wanneer ze te laat op het werk verschijnen. De hamvraag: wat zijn volgens de letter van de wet de geldige redenen voor laatkomers om toch hun volledige loon te behouden of andere sancties te vermijden?

Sociale verkiezingen vereisen goede voorbereiding

02 december 2019 - Filip Tilleman
Om de vier jaar houden de sociale partners in België hun olympische spelen: de sociale verkiezingen. Nadat de stemmen zijn geteld weten we wie van de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk zullen zetelen. Een goede voorbereiding hiervan is voor elke onderneming heel belangrijk.

“Meestal vraagt werkgever ontslag om dringende reden” (interview met Filip Tilleman in Het Nieuwsblad)

23 oktober 2019
Er hangt Wout van Aert een schadeclaim van 1,1 miljoen euro boven het hoofd. Oordeelt de rechtbank dat er géén dringende reden was voor Van Aert om vorig jaar eenzijdig contractbreuk te plegen bij zijn ploeg, dan kost hem dat minstens vier keer zijn jaarloon (250.000 euro) dat hij nu op de weg verdient bij Jumbo-Visma. Maar volgens Van Aert is er, na een “poging tot chantage”, sprake van een vertrouwensbreuk met zijn voormalige teambaas Nick Nuyens.

De valkuilen van de occulte beschermingsperiode

12 september 2019 - Filip Tilleman
Werknemers die zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen genieten van rechtswege bescherming tegen ontslag, ondanks het feit dat hun werkgever nog niet op de hoogte is van hun kandidatuur. Tijdens deze occulte periode kunnen personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden enkel en alleen maar ontslagen worden om twee heel strikt omschreven redenen: de economisch-technische reden en de dringende reden. Hoe dan ook neemt een werkgever enorme risico’s wanneer hij tijdens deze beschermingsperiode iemand zou ontslaan.

Fraudeonderzoek: zijn auditors privédetectives?

29 juni 2019 - Luc Goris
Dagelijks zijn er in bedrijven onderzoeken naar mogelijke fraude door eigen medewerkers. Fraudeonderzoek kan door eigen mensen gebeuren (interne auditors, security officers, compliance officers, risk managers), alsook door externe gespecialiseerde forensic auditors. Uiteindelijk kan een fraudeonderzoek op basis van een auditrapport leiden tot een ontslag om dringende reden van de frauderende werknemer. Is de Wet op de Privédetective echter een reddingsboei voor de frauderende werknemer om zijn ontslag aan te vechten?

De volledig herziene uitgave van de Randstad Werkpocket staat online

14 mei 2019 - Filip Tilleman
Randstad publiceerde intussen de 19e en volledig herziene editie van de Randstad Werkpocket. De Werkpocket, geschreven door arbeidsrechtspecialist Filip Tilleman, is al sinds 1990 voor heel wat hr-managers en personeelsverantwoordelijken de leidraad bij de vele valkuilen in het sociaal- en arbeidsrecht, van de aanwerving en het opstellen van een arbeidscontract tot aan het ontslag. Wat is er gewijzigd?

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Nieuwsbrief

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.