Groepsverzekeraar failliet! Wie draait op voor tekorten in aanvullend pensioen van werknemers?

20 juni 2017 - Filip Tilleman
Bij heel wat bedrijven is de groepsverzekering een vaste waarde geworden. Het maakt deel uit van het loonpakket van de werknemers. Nu meer en meer blijkt dat het wettelijk pensioen voor velen onvoldoende zal opleveren om van een rustige oude dag te genieten, stijgt ook de belangstelling van werknemers voor dit voordeel. Maar wat als de groepsverzekeraar failliet gaat: wordt de pensioendroom dan een nachtmerrie?

De voordelen van de collectieve niet-recurrente resultaatsgebonden bonus

05 juni 2017 - Filip Tilleman
Vandaag de dag wordt bijna alles in de relatie tussen werkgever en werknemer als loon bestempeld, met alle gevolgen van dien op het vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit. Een bonus via cao 90 is hierop een uitzondering gezien het voor de werknemers een wettelijk systeem is, waarbij enkel een persoonlijke socialezekerheidsbijdrage wordt ingehouden die niet onderworpen is aan bedrijfsvoorheffing. Het hoeft geen betoog dat werknemers en vakbonden vragende partij zijn voor een dergelijk systeem.

Afstand van recht door werknemer

16 mei 2017 - Filip Tilleman
De Koning kan afstand doen van zijn recht op de troon. Kunnen zijn onderdanen ook afstand doen van hun rechten als werknemer tegenover hun werkgever? Zou aldus een werknemer kunnen afstand doen van loon, dertiende maand, feestdagenloon, vakantiegeld, een verbrekingsvergoeding... in geval hij deze niet wil ontvangen?

Hoe vakantiegeld berekenen?

12 mei 2017 - Filip Tilleman
Tijdens vakantiedagen werken werknemers per definitie niet. Gelukkig vallen arbeiders en bedienden niet plots zonder loon tijdens hun vakantie. Toch wordt het vakantiegeld voor beide groepen werknemers niet op dezelfde manier berekend en uitbetaald. We lichten toe hoe dit moet gebeuren, alsook de regeling van uitzonderingen zoals variabel loon en correcties.

De almacht van de sociale inspectie

09 mei 2017 - Filip Tilleman
Een strafproces van een gekend restauranthouder trok opnieuw de aandacht op de heel ruime onderzoeksbevoegdheden van de sociale inspectie. De werkgever weigerde de sociale inspectie binnen te laten in z’n restaurant. Sociale inspecteurs hebben nochtans het wettelijk recht om op elk ogenblik van de dag of van de nacht, zonder voorafgaandelijke verwittiging vrij binnen te gaan in alle mogelijke arbeidsplaatsen!

Wie draait op voor beroepsfouten: werknemer of werkgever?

08 mei 2017 - Filip Tilleman
Een kassierster vergist zich en kent een klant onterecht 100 euro korting toe. Een operator loost per abuis een giftig product in het kanaal. Een beursanalist verliest een groot bedrag voor zijn werkgever door een verkeerde inschatting van de markt. Situaties die recht uit de praktijk zijn gegrepen. Maar wie moet voor deze schade opdraaien?

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Nieuwsbrief

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.