Vermijd misstap bij overstap naar concurrent

21 april 2017 - Filip Tilleman
De ‘war on talent’ voor bepaalde profielen woedt hard. Concurrerende bedrijven proberen elkaars werknemers weg te kapen. Soms biedt een concurrerende werkgever arbeidsvoorwaarden die zo interessant zijn, dat de werknemer van de ene op de andere dag vertrekt. Verblind door het nieuwe aanbod, vergeet de werknemer daarbij zijn of haar verplichtingen wel eens.Wanneer dat gebeurt, kan arbeidsrechtelijk het groene gras aan de overkant een dorre woestijn worden.

Wat als de werknemer zijn eigen gereedschap meebrengt?

19 april 2017 - Filip Tilleman
Het gebeurt regelmatig dat werknemers hun eigen arbeidsgereedschap meebrengen om de arbeidstaak te kunnen uitvoeren, zoals een gereedschapskist of een draagbare computer. Krachtens artikel 20,7° van de Arbeidsovereenkomstenwet impliceert het gebruik van persoonlijk arbeidsgereedschap door de werknemer twee verplichtingen voor zijn werkgever: de goed huisvader-plicht en de teruggaveplicht.

Roken op het werk: wat mag en wat niet?

17 april 2017 - Filip Tilleman
Een verstokte roker zou wel eens verleid kunnen worden om rustig een sigaretje op te steken in de firmawagen of op het binnenplein van de bedrijfskantoren. Dat verlangen wordt echter kordaat een halt toegeroepen door de Wet van 22 december 2009 op het rookverbod.

Einde arbeidsrelatie staat niet garant voor werkloosheidsuitkering

07 april 2017 - Filip Tilleman
Wanneer een werknemer zijn vaste job verliest, zal hij in principe aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen. Dit om de financiële gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te verzachten. Het is echter belangrijk om te beseffen dat er geen absolute garantie bestaat op deze werkloosheidsuitkering. Het basisprincipe is immers dat de werkloze door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, zonder arbeid en zonder loon moet zijn. Enkel dan kan een werkloze genieten van een uitkering.

Ook ziekte kent zijn regels

05 april 2017 - Filip Tilleman
Wie ziek is, ligt meestal niet meteen wakker van het arbeidsrecht. Nochtans blijft het arbeidsrecht onverbiddelijk, hoe hoog de koorts ook oploopt. Een zieke werknemer moet hoe dan ook enkele verplichtingen zorgvuldig naleven.

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Nieuwsbrief

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.