De gevolgen van een staking

26 september 2017 - Filip Tilleman
Nu de messen geslepen worden voor een nieuwe nationale stakingsdag, rijst de vraag wat de persoonlijke gevolgen zijn voor de staker op arbeidsrechtelijk vlak. Heeft de staker recht op loon en vakantiedagen? Wat zijn de rechten van arbeiders en uitzendkrachten? Wat als je als staker betrokken raakt bij een ongeval?

Ontslag omwille van absenteïsme

14 september 2017 - Filip Tilleman
Een werkneemster komt gewoonweg niet opdagen op het werk. Haar werkgever wordt zelfs niet eens verwittigd. Er volgt later ook geen enkele rechtvaardiging, zoals een medisch certificaat. De werkgever stuurt hierop een aangetekende brief met de vraag om zich onmiddellijk opnieuw op het werk aan te bieden of haar afwezigheid te rechtvaardigen.

GDPR: u bent toch ook al met gegevensbescherming bezig?

31 augustus 2017 - Luc Goris
Op 24 mei 2016 is de Europese GDPR Verordening (General Data Protection Regulation) in werking getreden - in het Nederlands AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze verordening regelt de verwerking van persoonsgegevens en brengt een aantal wijzigingen mee in de huidige Belgische Privacywet. Die wijzigingen betekenen een niet te onderschatten impact voor uw organisatie. Er werd een overgangsperiode van 2 jaar voorzien. U hebt dus nog tot 25 mei 2018 de tijd om uw organisatie klaar te stomen om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen.

Hoe een arbeidsovereenkomst met tijdslimiet correct opstellen?

09 augustus 2017 - Filip Tilleman
In de regel is een arbeidscontract voor onbepaalde duur, waarop geen enkele tijdslimiet staat. Als dit contract op gelijk welk moment verbroken wordt door de werkgever, dan moet die een verbrekingsvergoeding betalen. Er bestaan weliswaar ook arbeidscontracten voor bepaalde duur. De wetgever is echter heel streng tegenover dergelijke contracten, omdat hij oordeelt dat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur meer bescherming geeft.

Aanwerven via uitzendarbeid

20 juli 2017 - Filip Tilleman
De motieven die de wetgever voorziet om via uitzendarbeid aan te werven zijn duidelijk: het moet gaan om tijdelijke situaties, waarbij het bedrijf een acuut gebrek heeft aan personeel en dat wordt opgevangen door het inzetten van uitzendkrachten. In de realiteit is uitzendarbeid echter zeer sterk geëvolueerd naar een uiterst efficiënt middel om te rekruteren.

Groepsverzekeraar failliet! Wie draait op voor tekorten in aanvullend pensioen van werknemers?

20 juni 2017 - Filip Tilleman
Bij heel wat bedrijven is de groepsverzekering een vaste waarde geworden. Het maakt deel uit van het loonpakket van de werknemers. Nu meer en meer blijkt dat het wettelijk pensioen voor velen onvoldoende zal opleveren om van een rustige oude dag te genieten, stijgt ook de belangstelling van werknemers voor dit voordeel. Maar wat als de groepsverzekeraar failliet gaat: wordt de pensioendroom dan een nachtmerrie?

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.