Collectieve ontslagen in cijfers

- Filip Tilleman
Het federale Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid publiceert sinds 2011 elk kwartaal de statistieken over collectieve ontslagen op de website werk.belgie.be. Het aantal aangekondigde collectieve ontslagen lag in 2018 rond de 6.027. In vergelijking met de opvallende lage cijfers van 2017, 3.829, was er opnieuw sprake van een stijging. Net zoals in 2018, lag dat aantal ook in 2019 eerder hoog met 5.087 aangekondigde collectief ontslagen.

De gevolgen van een staking

- Filip Tilleman
Nu de messen geslepen worden voor een nieuwe nationale stakingsdag, rijst de vraag wat de persoonlijke gevolgen zijn voor de staker op arbeidsrechtelijk vlak. Heeft de staker recht op loon en vakantiedagen? Wat zijn de rechten van arbeiders en uitzendkrachten? Wat als je als staker betrokken raakt bij een ongeval?