Recht op outplacement

- Filip Tilleman
De bedoeling van het outplacement is duidelijk: een ontslagen werknemer in staat stellen om zo snel als mogelijk een nieuwe job te vinden. Dit gebeurt in opdracht van de werkgever via enkele begeleidende diensten aan de ontslagen werknemer. Maar wat zijn die diensten precies? Wie komt in aanmerking voor outplacement? En wat zijn de sancties voor werkgevers of werknemers die geen gevolg geven aan de wettelijke verplichting op outplacement?

Het sollicitatieverlof

- Filip Tilleman
Elke werknemer mag tijdens de loop van de opzeggingstermijn afwezig zijn om een nieuwe job te zoeken. Dit met behoud van zijn of haar loon. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer zelf ontslag heeft genomen of ontslag heeft gekregen. Dit recht om tijdens deze opzeggingstermijn extra verlof te nemen om te solliciteren, geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

Wat met arbeidscontracten die getekend werden vlak voor de coronacrisis?

- Filip Tilleman
De coronacrisis zal ongetwijfeld een negatieve impact hebben op de tewerkstelling in veel bedrijven en in zowat alle sectoren. Het dreigt ontslagen te regenen. Nieuwe aanwervingen zijn in deze context niet meteen aan de orde. Maar wat met nieuwe arbeidscontracten die vlak voor de corona-uitbraak werden getekend en waarvan de startdatum nu aanbreekt in volle coronacrisis? Wat als een bedrijf met het mes op de keel vaste werknemers moet ontslaan en voor dezelfde functies nieuwe werknemers ziet opdagen?

Goedkoop ontslaan tijdens “corona-werkloosheid”? Het achterpoortje gaat dicht (update 22 juni 2020)

- Frederik Dudal
Sinds het uitbreken van de coronaviruscrisis doen heel wat bedrijven beroep op het systeem van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge van de coronamaatregelen. Meer dan een miljoen Belgische werknemers zitten intussen in dat systeem. Maar wat als dit onvoldoende blijkt en de werkgever de arbeidsovereenkomst noodgedwongen moet opzeggen? Wordt de opzeggingstermijn dan geschorst? De wetgever grijpt in.

Werken met jobstudenten? Dit moet je weten.

- Filip Tilleman
Nu de zomervakantie met rasse schreden nadert, zijn veel studenten op jacht naar een studentenjob. Elke zelfstandige of onderneming die met jobstudenten wil werken, moet beseffen dat het aanwerven van een student uiterst strikt gereglementeerd is. Bij de minste vergetelheid kunnen zware sancties volgen. Daarom een greep uit enkele belangrijke regels voor het afsluiten van een studentenovereenkomst en mogelijke sancties bij overtreding.

Coronavirus: wat zijn de gevolgen voor het werk?

- Filip Tilleman
Een pandemie zoals het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op ons professionele leven. We beantwoorden daarom enkele prangende vragen. Hoe het virus bestrijden op de werkvloer? Wat doen als een collega besmet geraakt? Wat doen als ik zelf besmet ben? Moet ik nog komen werken? Heb ik recht op mijn normale loon?

Collectieve ontslagen in cijfers

- Filip Tilleman
Het federale Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid publiceert sinds 2011 elk kwartaal de statistieken over collectieve ontslagen op de website werk.belgie.be. Het aantal aangekondigde collectieve ontslagen lag in 2018 rond de 6.027. In vergelijking met de opvallende lage cijfers van 2017, 3.829, was er opnieuw sprake van een stijging. Net zoals in 2018, lag dat aantal ook in 2019 eerder hoog met 5.087 aangekondigde collectief ontslagen.