Einde arbeidsrelatie staat niet garant voor werkloosheidsuitkering

- Filip Tilleman
Wanneer een werknemer zijn vaste job verliest, zal hij in principe aanspraak kunnen maken op werkloosheidsuitkeringen. Dit om de financiële gevolgen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst te verzachten. Het is echter belangrijk om te beseffen dat er geen absolute garantie bestaat op deze werkloosheidsuitkering. Het basisprincipe is immers dat de werkloze door omstandigheden onafhankelijk van zijn wil, zonder arbeid en zonder loon moet zijn. Enkel dan kan een werkloze genieten van een uitkering.