De voordelen van de collectieve niet-recurrente resultaatsgebonden bonus

05 juni 2017 - Filip Tilleman
Vandaag de dag wordt bijna alles in de relatie tussen werkgever en werknemer als loon bestempeld, met alle gevolgen van dien op het vlak van sociale zekerheid en fiscaliteit. Een bonus via cao 90 is hierop een uitzondering gezien het voor de werknemers een wettelijk systeem is, waarbij enkel een persoonlijke socialezekerheidsbijdrage wordt ingehouden die niet onderworpen is aan bedrijfsvoorheffing. Het hoeft geen betoog dat werknemers en vakbonden vragende partij zijn voor een dergelijk systeem.

Afstand van recht door werknemer

16 mei 2017 - Filip Tilleman
De Koning kan afstand doen van zijn recht op de troon. Kunnen zijn onderdanen ook afstand doen van hun rechten als werknemer tegenover hun werkgever? Zou aldus een werknemer kunnen afstand doen van loon, dertiende maand, feestdagenloon, vakantiegeld, een verbrekingsvergoeding... in geval hij deze niet wil ontvangen?

Hoe vakantiegeld berekenen?

12 mei 2017 - Filip Tilleman
Tijdens vakantiedagen werken werknemers per definitie niet. Gelukkig vallen arbeiders en bedienden niet plots zonder loon tijdens hun vakantie. Toch wordt het vakantiegeld voor beide groepen werknemers niet op dezelfde manier berekend en uitbetaald. We lichten toe hoe dit moet gebeuren, alsook de regeling van uitzonderingen zoals variabel loon en correcties.

De almacht van de sociale inspectie

09 mei 2017 - Filip Tilleman
Een strafproces van een gekend restauranthouder trok opnieuw de aandacht op de heel ruime onderzoeksbevoegdheden van de sociale inspectie. De werkgever weigerde de sociale inspectie binnen te laten in z’n restaurant. Sociale inspecteurs hebben nochtans het wettelijk recht om op elk ogenblik van de dag of van de nacht, zonder voorafgaandelijke verwittiging vrij binnen te gaan in alle mogelijke arbeidsplaatsen!

Wie draait op voor beroepsfouten: werknemer of werkgever?

08 mei 2017 - Filip Tilleman
Een kassierster vergist zich en kent een klant onterecht 100 euro korting toe. Een operator loost per abuis een giftig product in het kanaal. Een beursanalist verliest een groot bedrag voor zijn werkgever door een verkeerde inschatting van de markt. Situaties die recht uit de praktijk zijn gegrepen. Maar wie moet voor deze schade opdraaien?

Wanneer is er sprake van dwang ?

03 mei 2017 - Filip Tilleman
Een werknemer met jarenlange dienst wordt op heterdaad betrapt terwijl hij een aantal gsm’s uit het magazijn steelt. Er zijn twee getuigen. Er is geen enkele discussie over het feit dat het gaat om pure diefstal. De werknemer zelf betwist dat trouwens ook niet. Wat kunnen de gevolgen zijn?

Dwingend verlof

01 mei 2017 - Filip Tilleman
Heel wat omstandigheden in het privéleven van de werknemer kunnen het bijzonder moeilijk maken om het werk uit te voeren. Het arbeidsrecht schiet de werknemer ter hulp door in veel omstandigheden wettelijk de uitvoering van de arbeidsovereenkomst te schorsen, dit met behoud van loon. De werknemer moet in die privésituaties dan niet komen werken en wordt toch betaald door de werkgever. Het recht is echter geen vrijgeleide voor werknemers om extra vakantiedagen bijeen te sprokkelen!

Verboden te werken op feestdagen?

28 april 2017 - Filip Tilleman
In de regel mag een werknemer op kerstdag, nieuwjaarsdag, paasmaandag, allerheiligen, de nationale feestdag en de vijf andere wettelijke feestdagen niet werken. De werkgever mag ook niet op een sluikse manier proberen in de periode nadien de “verloren arbeidsuren” van de feestdagen op één of andere manier in te halen.

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.