Heeft deeltijdse werknemer recht op feestdagenloon?

- Filip Tilleman
Op een wettelijke feestdag mag een werknemer niet tewerkgesteld worden en geniet hij toch van zijn gewone loon. Dit inclusief alle mogelijke voordelen in natura, zoals bijvoorbeeld het privaat gebruik van de firmawagen. Voor deeltijdse werknemers is dit eenvoudig principe soms niet zo evident om toe te passen...

Neem tijdig vakantiedagen op

- Filip Tilleman
Het aantal vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft in 2020 wordt bepaald in functie van het aantal gewerkte dagen in 2019. Hierbij worden enkele arbeidsonderbrekingen gelijkgesteld met gewerkte dagen (zoals afwezigheid wegens ziekte). Het aantal opgebouwde vakantiedagen in 2019 moet uiterlijk op 31 december 2020 effectief zijn opgenomen door de werknemer!