GDPR: u bent toch nog met gegevensbescherming bezig?

- Luc Goris
Op 24 mei 2016 is de Europese GDPR Verordening (General Data Protection Regulation) in werking getreden - in het Nederlands AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Deze verordening regelt de verwerking van persoonsgegevens en heeft een aantal wijzigingen meegebracht in de oude Belgische Privacywet. Die wijzigingen betekenen een niet te onderschatten impact voor uw organisatie. De GDPR bevestigt enerzijds de basisprincipes: de beginselen voor een aanvaardbare, rechtmatige en noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens (= gegevensverwerking op een rechtmatige grondslag, voor een legitiem doel en zo lang als noodzakelijk). De GDPR heeft anderzijds in een aantal nieuwe verplichtingen voorzien.