Privacy

Alle persoonsgegevens die door ons worden ingezameld, zullen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen nooit worden doorgegeven aan derden.

Onverminderd de verplichtingen die op TVH-advocaten rusten op grond van de wetgeving ter bestrijding van witwasoperaties, de financiering van terrorisme en andere dwingende wettelijke bepalingen, zal TVH-advocaten nooit opzettelijk gegevens waaruit uw identiteit kan worden afgeleid onthullen aan derden, met inbegrip van uw e-mailadres, zonder uw voorafgaandelijke instemming.

U heeft het recht om geïnformeerd te worden over uw persoonsgegevens die door TVH-advocaten worden verwerkt en om de rechtzetting of verwijdering van enige onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te vragen. U kan dit recht uitoefenen door de verzending van een schriftelijk verzoek, gedagtekend en ondertekend, met een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart als bijlage.

Wij respecteren de vertrouwelijkheid van uw e-mail en zullen nooit ongevraagde e-mail verzenden vanuit het tvh-advocaten.be-domein.