Arbeidsrecht

Wat is het arbeidsrecht?

Het arbeidsrecht regelt de verhouding tussen werkgever en werknemer in ruime zin. Het arbeidsrecht geeft dus duidelijkheid over uw rechten en plichten als werknemer of werkgever, alsook als ex-werkgever of ex-werknemer.

Het gaat in het arbeidsrecht zowel om de individuele arbeidsrelatie (zoals de arbeidsovereenkomst, het loon of het ontslag) als de collectieve aangelegenheden (zoals de cao’s, paritaire comités, collectief ontslag of sluiting).

Arbeidsrecht is 50% recht en 50% emoties en psychologie

Gelet op de intense verwevenheid van het arbeidsrecht met menselijke relaties is de aandacht voor de psychologische, emotionele en strategische aspecten van een dossier even cruciaal als het recht zelf.

Met passie en gedrevenheid

Het arbeidsrecht leeft en verandert voortdurend door nieuwe wetten, cao’s, decreten, Europese richtlijnen. Maar ook onder stuwende impuls van de rechtspraak. Kortom, men moet voortdurend op vinkenslag liggen om alles tot in het kleinste vezeltje te beheersen.

Dit doen we met passie en gedrevenheid.

Onze expertise in arbeidsrecht

Deze materies kennen voor onze specialisten in het arbeidsrecht geen geheimen:

Kort en krachtig advies, met hart en ziel

Wij verlenen kort en krachtig advies, verdedigen u met hart en ziel in procedures voor rechtbanken, staan u bij tijdens onderzoeken van inspectiediensten en voeren onderhandelingen op elk niveau.

Neem contact op voor advies op maat.