Paritaire comités

In de Randstad Werkpocket belicht arbeidsrechtspecialist Filip Tilleman verschillende valkuilen in het sociaal- en arbeidsrecht. In zijn nieuwste online-editie heeft hij het onder meer over het kluwen van paritaire comités. HR-expert Sandra Vandorpe gaat de discussie aan op het kantoor bij Meester Tilleman in Antwerpen.

Ik heb in de nieuwe editie van de Randstad Werkpocket gelezen dat ons land meer dan 300 paritaire comités heeft. Hoe belangrijk is het voor een werkgever om de juiste keuze te maken?

Dit is voor mij een cruciale keuze die elke grote én kleine onderneming moet maken. Dat is uiteindelijk bepalend voor alle mogelijk arbeidsvoorwaarden die gelden binnen een onderneming zoals loonbarema’s, arbeidstijd en mogelijkheden van tijdskrediet. Deze worden allemaal bepaald door sectorale CAO’s, vastgeklonken aan dat paritair comité.

Ik begreep ook dat het helemaal niet zo makkelijk is om die keuze te maken.

Absoluut niet. Het criterium is de hoofdactiviteit van de onderneming. Dat moet dan bepalen tot welk paritair comité een bedrijf behoort. Het probleem is dat verschillende paritaire comités van toepassing kunnen zijn op een en dezelfde hoofdactiviteit.

Ik begrijp ook dat een verkeerde keuze toch wel grote gevolgen kan hebben.

Het is dramatisch als een werkgever een verkeerde keuze heeft gemaakt. Men moet begrijpen dat werknemers, die bijvoorbeeld verkeerd zijn ingeschaald geweest, zelfs 20 tot 25 jaar in de tijd kunnen terug gaan om die loonachterstallen op te eisen.

Ik hoor u zeggen sectorale CAO’s. Waarom zijn die zo belangrijk?

Omdat men moet beseffen dat die sectorale CAO’s voorrang hebben op de arbeidsovereenkomst en het arbeidsreglement. Als onderneming kan u niet een regeling invoeren die indruist tegen een sectorale CAO en dat is iets dat men in de praktijk soms al te weinig beseft.

Wat gebeurt er dan als een bedrijf zijn activiteiten wijzigt?

Dat is precies een van de valkuilen. Die keuze voor dat paritair comité is geen statisch gegeven. Het evolueert mee met het veranderen van de hoofdactiviteit. Dan moet een werkgever het initiatief nemen om naar een ander paritair comité te gaan. Zo niet, kan het gebeuren dat werknemers nadien loonachterstallen gaan eisen op basis van het juiste paritair comité.

Dank u wel voor de nuttige tips. Ik onthoud dat het voor een bedrijf heel belangrijk is om de juiste keuze te maken in dat ware labyrint van de 300 of meer paritaire comités.

Bekijk hieronder het volledige interview:

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.