Van gebruik tot misbruik van de bedrijfsgsm

In het bedrijf is er geen gsm-beleid en dus ook geen precisering of de gsm al dan niet privé gebruikt mag worden. De werkneemster meent hieruit te mogen afleiden dat ongelimiteerd bellen voor privéaangelegenheden is toegestaan.

Belplezier op kosten van de werkgever

Haar werkgever ontdekt dat ze quasi dagelijks voor ongeveer 90 euro belt naar 0900-nummers, meer bepaald astrolijnen. Uiteindelijk eist de werkgever voor de arbeidsgerechten de terugbetaling van een bedrag van 13.665 euro voor een periode van 10 maanden belplezier. De werkneemster stelde hier tegenover dat ze er mocht van uitgaan dat – gelet op het gebrek aan instructies – er geen probleem was om privé te bellen en hierover gedurende vele maanden nooit opmerkingen had gekregen.

De bedrijfsgsm is een arbeidsgereedschap

Het arbeidshof te Gent veegde het argument van de werkneemster meteen van tafel met de vaststelling dat de gsm in eerste instantie nog altijd arbeidsgereedschap is en dit ter goeder trouw moet worden gebruikt door een werknemer. Bijna dagelijks bellen naar astrolijnen maakt een grove onverschoonbare fout uit, waardoor de werkneemster effectief de schade moet vergoeden.

Hoe privé is gebruik bedrijfsgsm?  

Vervolgens argumenteerde de werkneemster dat de controle door de werkgever van haar belverkeer een aantasting uitmaakte van haar privacy (artikel 8 EVRM) en dat de vaststellingen dus nietig waren. Het arbeidshof oordeelde dat de werkgever geen inbreuk pleegde op de privacy van de werkneemster, gezien zij toch per definitie moest weten dat alle details van het telefoonverkeer in bezit zouden komen van haar werkgever. Daarenboven is het niet meer dan normaal  dat de werkgever, die het gsm-abonnement betaalt, ook de facturen controleert. Dergelijke controle van facturen betekent trouwens geen kennisname van de inhoud van de gesprekken.

Goede afspraken maken goede vrienden

Deze zaak zet nog eens op striemende wijze in de verf dat het cruciaal is om inzake gsm-gebruik voorafgaandelijk duidelijke afspraken op papier te zetten tussen werkgever en werknemer. Enkel op die manier kunnen onaangename verrassingen vermeden worden. In deze context dient ook nog onderstreept te worden dat als privaat gebruik van de gsm wordt toegelaten, dit door de RSZ als loon zal worden beschouwd en er ook effectief sociale zekerheidsbijdragen op zullen moeten betaald worden. Tenslotte zal het door de werkgever toegestaan privaat gebruik van de gsm bij ontslag van een werknemer ook meegerekend worden als deel van de verbrekingsvergoeding. Dit omdat het precies ook als loon wordt beschouwd.

 

Tags: Loon
Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.