Afstand van recht door werknemer

De Koning kan afstand doen van zijn recht op de troon. Kunnen zijn onderdanen ook afstand doen van hun rechten als werknemer tegenover hun werkgever? Zou aldus een werknemer kunnen afstand doen van loon, dertiende maand, feestdagenloon, vakantiegeld, een verbrekingsvergoeding... in geval hij deze niet wil ontvangen?

Het moment is belangrijk

Bij het antwoorden op deze vraag is het cruciaal om te kijken naar het moment waarop de werknemer een dergelijke verzaking zou doen. Het is klaar en duidelijk arbeidsrechtelijk verboden dat een werknemer afstand zou doen van bepaalde rechten, vooraleer deze ontstaan zijn. Dus vooraleer effectief bepaalde betalingen uitgevoerd, kan er geen afstand van gedaan worden. Dat betekent dat in de arbeidsovereenkomst nooit overeengekomen kan worden dat de werknemer geen recht zal hebben op een eindejaarspremie, terwijl dit wel degelijk is voorzien in een sectorale cao.

Nadat de betaling werd uitgevoerd

Een werknemer kan wél rechtsgeldig verzaken aan rechten nadat deze zijn ontstaan. Zo kan, nadat een dertiende maand voor het voorbije jaar effectief is verworven bij het begin van het nieuwe jaar, een werknemer vanaf dat moment overeenkomen met zijn werkgever dat hij deze uiteindelijk niet wil ontvangen. Een dergelijke overeenkomst zal met argusogen bekeken worden en zal glashelder moeten zijn. Tevens zal ook vaak naar de omstandigheden gekeken worden, waarbij een dergelijke overeenkomst wordt gesloten. Ze wordt immers afgesloten terwijl de werknemer nog onder het gezag staat van de werkgever.

Na opzegging van de arbeidsovereenkomst

Dit bezwaar geldt per definitie niet op het ogenblik dat een werknemer ontslagen is, gezien hij dan z’n volle vrijheid herwint. Een ex-werknemer kan dan ook redelijk ver gaan in het verzaken aan verworven rechten. Aldus kan een opzeggingsvergoeding overeengekomen worden die zelfs lager is dan het wettelijk minimum. Zelfs dat er helemaal geen verbrekingsvergoeding moet worden betaald. Er kan na het einde van het contract in een dergelijke overeenkomst verzaakt worden aan loon, vakantiegeld, niet-concurrentievergoedingen, uitwinningsvergoedingen, enzoverder.

Tijdens de opzeggingstermijn

Let wel, als een werknemer een te presteren opzeggingstermijn moet presteren, loopt de arbeidsovereenkomst nog door. Derhalve wordt aangenomen dat de werknemer pas kan afstand doen nadat de kennisgeving van de opzegging uitwerking heeft gehad. Dit is pas de vierde werkdag na verzending van de aangetekende brief met de betekening van het ontslag. Bij een onmiddellijke verbreking met betaling van verbrekingsvergoeding, kan er onmiddellijk nadien een akkoord gesloten worden.

 

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.