Wijzigen van de arbeidsvoorwaarden bij een arbeidsovereenkomst

De vier pijlers van de arbeidsovereenkomst zijn het loon, de functie, de arbeidsplaats en de arbeidstijd. Een werkgever kan die niet zomaar eenzijdig wijzigen. Bekijk hier het volledige video interview met meester Filip Tilleman of lees het rustig na.

Kan een werkgever de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen?

Jan Van Acoleyen is expert in Human Resources. Hij praat voor Kanaal Z met Meester Tilleman over de eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden door de werkgever.

Vandaag gaan we het hebben over wat er gebeurt bij het wijzigen van arbeidsvoorwaarden. Kan u misschien starten met eens toe te lichten wat eigenlijk de essentiële componenten zijn in die arbeidsovereenkomst?

Er zijn er vier. We hebben het loon, de functie, de arbeidsplaats en de arbeidstijd. Dat zijn de vier pijlers van een arbeidsovereenkomst, die een werkgever niet zomaar eenzijdig kan wijzigen.

Misschien kunnen we even inzoomen op de component loon, en bij uitbreiding op benefit. Wat zijn daar de mogelijkheden voor een werkgever om eenzijdig een aantal wijzigingen door te voeren?

Het is evident dat een werkgever niet eenzijdig kan morrelen aan het loon. Er zit daar wel enig rek op, omdat een werkgever het privaat gebruik van een bedrijfswagen, indien er niets is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst, eenzijdig het type wagen zou kunnen wijzigen.

Als tweede component gaf u de functie aan. Wat zijn daar de mogelijkheden voor de werkgever om die functie te wijzigen?

Een werkgever kan altijd eenzijdig aan een werknemer een gelijkwaardige functie opdringen, op voorwaarde dat die op hetzelfde niveau staat in het organogram en dat het op dezelfde manier gewogen wordt. Dat zijn allemaal elementen die men op een weegschaal gaat leggen om te zien of er daar een fundamentele wijziging is.

Even over een andere component, plaats van tewerkstelling. Bedrijven verhuizen wel eens hun locatie. Wat is volgens u daar in de rechtspraak de echte regeling?

Het echte criterium is in feite wat het effect is van het wijzigen van de arbeidsplaats, in tijd, op het traject woon-werk. In de rechtspraak oordeelt men dat men als werknemer moet aanvaarden dat men op het traject woon-werk 30 minuten meer moet rijden, zowel ’s morgens als ’s avonds, en dat dit geen wijziging is van de arbeidsplaats.

Die laatste component die dan die essentiële uitmaakt van de arbeidsovereenkomst is arbeidsduur. Wat is daar de situatie?

Daar is de manoeuvreerruimte van de werkgever, zonder het akkoord van de individuele werknemers of een CAO met de vakbonden, zeer beperkt. Men zal misschien aanvaarden dat men 15 minuten schuift met begin- of einduur. Natuurlijk op voorwaarde dat ook dat uurrooster zich bevindt in het arbeidsreglement.

Lees meer over arbeidsrecht.

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.