Hoe vakantiegeld berekenen?

Tijdens vakantiedagen werken werknemers per definitie niet. Gelukkig vallen arbeiders en bedienden niet plots zonder loon tijdens hun vakantie. Toch wordt het vakantiegeld voor beide groepen werknemers niet op dezelfde manier berekend en uitbetaald. We lichten toe hoe dit moet gebeuren, alsook de regeling van uitzonderingen zoals variabel loon en correcties.

Vakantiegeld arbeiders

Aan arbeiders wordt vakantiegeld betaald via de vakantiekas waarbij de werkgever is aangesloten. Het is gelijk aan 15,38% van 108% van het loon van het vakantiedienstjaar. Dit wordt verhoogd met fictief loon voor gelijkgestelde dagen zoals dagen economische werkloosheid.

Vakantiegeld bedienden

Het vakantiegeld voor bedienden moet door de werkgever zelf worden betaald. De werkgever moet aan de bediende, die met vakantie gaat, enkel en dubbel vakantiegeld betalen. Het enkel vakantiegeld is het gewone loon dat doorloopt tijdens de vakantiedagen.

Dubbel vakantiegeld bedienden

Het zogenaamde dubbel vakantiegeld is een speciale toeslag dat maximaal gelijk is aan 92% van de brutowedde van de maand waarin de bediende zijn hoofdvakantie neemt. Dit maximum veronderstelt dat de bediende in het afgelopen jaar 12 maanden heeft gepresteerd of door gelijkgestelde periodes (zoals ziekte) ook aan 12 maanden komt. Anders gaat er per ontbrekende maand 1/12 af van die 92% van één maand brutowedde. Bij de berekening van het enkel en dubbel vakantiegeld wordt geen rekening gehouden met het voordeel van de maaltijdcheques, werkgeversbijdrage in groepsverzekering, privaat gebruik firmawagen, gsm en computer. Er dient bij deze berekening wel rekening gehouden te worden met het variabel loon zoals premies, provisies, enzovoort.

Vakantiegeld op variabel loon

Als referte voor de berekening van vakantiegeld op variabel loon wordt gekeken naar het effectief verdiend variabel brutoloon in de 12 maanden die de maand voorafgaan, waarin de vakantiedag wordt genomen. Als een werkgever een werknemer uit eigen beweging een aantal bijkomende vakantiedagen geeft, dus bovenop de wettelijke, moet hij voor die dagen in principe geen “vakantiegeld” betalen. Tenzij hij zich hiertoe uitdrukkelijk verbonden heeft.

Rechtzetting en compensatie

Opmerkelijk is dat als een werkgever het vakantiegeld niet correct heeft uitbetaald, een werknemer quasi onbeperkt in de tijd kan teruggaan om dit te laten rechtzetten. Anderzijds kan een werkgever uitstaande schulden van de werknemer (onbetaalde onkostennota’s van broodjes bijvoorbeeld) compenseren met het aan de werknemer te betalen dubbel of vertrekvakantiegeld. Een dergelijke compensatie is echter wettelijk onmogelijk met brutomaandloon, opzeggingsvergoedingen, premies,…

 

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.