Welke bescherming biedt het arbeidsrecht tegen ontslag van werknemers?

Het arbeidsrecht voorziet voor de werknemer in een basisbescherming tegen ontslag. Maar verkozenen van sociale verkiezingen of werknemers in een uitzonderlijke situatie zijn extra beschermd.

De arbeidswet, zoals vele wetten, is complex, maar zit ook vol beschermingen vooral naar de werknemers toe.

In feite zit het in de genen van het arbeidsrecht dat men de zwakkere partij gaat beschermen. En de wetgever gaat ervan uit dat de zwakkere partij in de arbeidsrelatie per definitie de werknemer is.

Als de situatie zich dan toch noopt tot een ontslag, wat raadt u dan aan de werkgevers aan?

Het is vooral cruciaal om zich altijd de vraag te stellen of die werknemer, die men wilt ontslaan, op een of andere manier beschermd is. En ik vind het soms onthutsend dat een bedrijf zich die vraag niet stelt. Met alle gevolgen van dien, niet alleen dat het gigantisch veel extra geld kan kosten, maar daarenboven dat men ook nog in feite verzuurde relaties krijgt met de vakbonden omdat men een beschermd iemand toch heeft ontslagen.

Welke fouten worden er het vaakst gemaakt?

Zeer opvallend is dat een bedrijf tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst al te weinig formeel, dus schriftelijk, een werknemer gaat aanspreken die iets verkeerd doet. Het arbeidsrecht, de arbeidsrechtbank houdt alleen rekening met wat effectief op papier staat zoals ingebrekestellingen of evaluaties. En bij evaluaties zien we ook dat heel vaak die niet de realiteit weerspiegelt zoals die objectief gezien wel is, waardoor men dan op het einde van de rit, als er een ontslag is, gaat zeggen dat de enige reden waarom die persoon ontslagen is het de bescherming is.

De tweede fout die regelmatig voorkomt, is dat men geen rekening gaat houden met de categorie van de niet verkozen kandidaten bij sociale verkiezingen. Die hebben dezelfde bescherming als een effectief verkozen lid.

Het is een beetje des mensens, we hebben onze olympische spelen, de sociale verkiezingen om de vier jaar, dat men het derde jaar bijna niet meer weet wie er ooit op de lijst heeft gestaan. Dus men moet in feite ergens intern maken dat er een signaalfunctie is dat die persoon die bescherming geniet.

En dan een derde misvatting is dat men denkt dat wanneer men een collectief ontslag of sluiting heeft, dat die beschermingen in feite automatisch wegvallen. En dat is niet zo.

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.