Heeft deeltijdse werknemer recht op feestdagenloon?

Op een wettelijke feestdag mag een werknemer niet tewerkgesteld worden en geniet hij toch van zijn gewone loon. Dit inclusief alle mogelijke voordelen in natura, zoals bijvoorbeeld het privaat gebruik van de firmawagen. Voor deeltijdse werknemers is dit eenvoudig principe soms niet zo evident om toe te passen...

Deeltijdse werknemers met vast uurrooster

Als de deeltijdse werknemer een vast uurrooster heeft, dan kan deze werknemer enkel aanspraak maken op feestdagenloon voor feestdagen die effectief samenvallen met de dagen waarop hij normaal zou hebben gewerkt. Zo zal een werknemer die normaal in de week enkel de dinsdag en de vrijdag werkt, volgend jaar geen feestdagenloon ontvangen voor donderdag 15 augustus.

Deeltijdse werknemers met variabel uurrooster

Indien de deeltijdse werknemer daarentegen werkt met een variabel uurrooster, dat elke week verandert qua concreet te werken dagen, zal hij wel gerechtigd zijn op een feestdagenloon. Het wordt berekend door het loon dat hij ontvangen heeft voor de vier weken die voorafgaan aan de feestdag, te delen door het aantal dagen gedurende welke gewerkt werd in de onderneming tijdens deze periode.

Wanneer geen recht op feestdagenloon?

Een werknemer heeft geen recht op feestdagenloon, wanneer hij zonder rechtvaardiging afwezig is geweest op de gewone arbeidsdag welke aan die feestdag voorafgaat of erop volgt.

Indien een feestdag valt tijdens een periode van jaarlijkse vakantie, dan zal deze dag als feestdag moeten geboekt en betaald worden en niet als verlofdag.

Feestdagenloon voor ontslagen werknemer!

Opmerkelijk is dat een ontslagen werknemer het recht behoudt op uitbetaling van het feestdagenloon voor alle feestdagen die vallen binnen de dertig dagen na het ontslag. Dus ook al heeft de werknemer een verbrekingsvergoeding ontvangen, die de periode dekt waarin de feestdag valt. De verbrekingsvergoeding slorpt immers het loon voor deze feestdag niet op. De voorwaarde is dat bij ontslag de werknemer minimaal één maand anciënniteit heeft. Deze verplichting van de ex-werkgever valt weg indien de werknemer werd ontslagen om dringende reden of indien hij op het ogenblik van de feestdag al in dienst is bij een nieuwe werkgever.

De uitzondering: zondagarbeid.

Als uitzondering op voorgaande principes kan een werknemer werken op een feestdag indien in het bedrijf zondagarbeid is toegelaten. De werknemer zal dan het gewone loon krijgen voor die dag en een dag betaalde inhaalrust.

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.