Neem alle vakantiedagen tijdig op voor het einde van het jaar!

Werknemers moeten hun wettelijke vakantiedagen opnemen voor het einde van het jaar. Toch zien we in de praktijk sommige werkgevers en werknemers onderling afspreken om vakantiedagen over te dragen naar het volgende jaar. Deze praktijk is onwettig en zelfs strafbaar! Het is belangrijk dat alle vakantiedagen tijdig worden opgenomen.

Wat als vakantiedagen niet tijdig worden opgenomen?

De opgebouwde vakantiedagen opnemen voor het einde van het jaar is een wettelijke verplichting. Kiest een werknemer er toch voor om de vakantiedagen niet op te nemen, dan verliest hij of zij op 1 januari van het nieuwe jaar onherroepelijk de niet opgenomen vakantiedagen. Meer zelfs, een bediende verliest ook het recht op vakantiegeld voor de niet tijdig opgenomen vakantiedagen. Arbeiders ontvangen altijd het vakantiegeld voor alle vakantiedagen via de vakantiekas – dus ook de dagen die niet opgenomen worden.

Hoe vermijden dat vakantiedagen niet worden opgenomen?

De werkgever kan bijvoorbeeld in het najaar een personeelsbericht verspreiden met de vraag om alle nog resterende vakantiedagen voor het einde van het jaar op te nemen. Daarin kan dan expliciet vermeld worden dat de vakantiedagen niet overgedragen kunnen worden naar het volgende jaar, aangezien dit wettelijk niet kan. Ook kan benadrukt worden dat het belangrijk is om voldoende vakantie te nemen, ook als men denkt dat daar geen nood aan is. 

Wat als de vakantiedagen toch niet allemaal opgenomen kunnen worden?

Er is één uitzondering: stel dat een werkgever systematisch weigerde om vakantiedagen toe te kennen, waardoor de werknemer uiteindelijk niet meer in staat was om alle dagen tijdig op te nemen. Enkel in dat geval heeft de werknemer het recht om na de deadline de vakantiedagen toch nog op te nemen. Het tijdstip van vakantie dient in deze situatie in gemeenschappelijk akkoord tussen werkgever en werknemer bepaald te worden. Blijft er onenigheid, dan kan de werkgever of de werknemer in kortgeding bij de Voorzitter van de Arbeidsrechtbank laten bepalen wanneer de vakantie opgenomen kan worden.  

Wat als door ziekte de vakantiedagen niet tijdig opgenomen worden?

Stel dat door een gebeurtenis onafhankelijk van de wil van de werknemer, niet alle vakantiedagen tijdig konden opgenomen worden. Dan kunnen de resterende vakantiedagen uitzonderlijk toch worden uitbetaald. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren omwille van ziekte.

 

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.