De belangrijkste procedures bij een intentie tot bedrijfssluiting.

Een bedrijfsfusie, een bedrijfsverkoop, een faillissement of een vrijwillige stopzetting kunnen allemaal de aanleiding vormen voor een bedrijf om tot sluiting over te gaan. Het arbeidsrecht voorziet strikte procedures voor bedrijven die de intentie hebben tot sluiting. Ondernemingen die deze procedures niet volgen, riskeren onverbiddelijke strafsancties.

Wat is een sluiting van een bedrijf?

In het arbeidsrecht is er sprake van een sluiting als er aan twee criteria wordt voldaan. Ten eerste dient de onderneming de hoofdactiviteit van het bedrijf of van een afdeling ervan definitief stop te zetten. Dat kan een vrijwillige stopzetting zijn of een faillissement. Ten tweede moet het aantal werknemers dat in het bedrijf tewerkgesteld is, onder het kwart dalen van het aantal werknemers die er tijdens het vorige jaar tewerkgesteld waren. 

De verplichting tot voorafgaande informatie.

Wordt aan de twee criteria van hierboven voldaan en had de onderneming minstens 20 werknemers in dienst in het voorafgaande kalenderjaar, dan zal de onderneming eerst haar ondernemingsraad (of de syndicale afvaardiging) moeten informeren en consulteren over de intentie tot sluiting. Het is cruciaal dat deze sociale organen als eerste kennis nemen van de sluitingsintentie, zodat ze dit niet moeten vernemen via de media. Volgt de onderneming deze werkwijze niet, dan is dit een flagrante overtreding van de Wet Renault met onverbiddelijke strafsancties!

Wat is de informatie- en consultatieronde?

De vertegenwoordigers van de werknemers in de ondernemingsraad of bij gebrek hieraan in de syndicale afvaardiging, dienen tijdens de informatie- en consultatieronde alle mogelijke toelichting te krijgen bij de economische cijfers en redenen van de intentie tot sluiting. Ze kunnen eveneens proberen om alternatieve oplossingen voor te stellen om de sluiting alsnog af te wenden. Als er uiteindelijk voldoende uitleg werd verschaft en als er geen valabele alternatieven voorhanden zijn, dan kan de onderneming formeel de beslissing tot sluiting aankondigen in de ondernemingsraad. 

Van cooling off periode tot een sociaal plan.

Na de ondernemingsraad moeten ook een hele reeks officiële instanties ingelicht worden. Het betreft hier ondermeer de Minister van Werk, de Rijksdienst Voor Arbeidsbemiddeling (RvA), de Voorzitter van het Paritaire Comité en het Sluitingsfonds. Vanaf de dag van de beslissing tot sluiting begint dan een zogenaamde “cooling off periode” van dertig dagen. Tijdens deze dertig dagen mag de werkgever niemand ontslagen, tenzij om dringende redenen. De bedoeling is om in deze windstille periode een sociaal plan uit te werken.

De sluitingsvergoeding.

Als het effectief gaat om een sluiting zullen de ontslagen werknemers, indien ze voldoen aan bepaalde voorwaarden, bovenop hun gebruikelijke verbrekingsvergoeding ook recht hebben op een sluitingsvergoeding. Een werknemer moet hiervoor aangeworven zijn met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, minstens één jaar anciënniteit hebben opgebouwd en ontslagen zijn door de werkgever in het kader van de sluitingsprocedure. De sluitingsvergoeding is een bedrag per jaar anciënniteit in de onderneming, waarbij maximaal 20 dienstjaren in aanmerking kunnen genomen worden. Werknemers van 45 jaar en ouder hebben ook nog recht op een aanvullende sluitingsvergoeding per leeftijdsjaar boven de 45 jaar in dienst van de onderneming, met een maximum van 19 leeftijdsjaren. De bedragen zelf evolueren mee met de index der consumptieprijzen. Meer details over de sluitingsvergoedingen staan op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=494

Het is mogelijk dat de onderneming in moeilijkheden uiteindelijk de sluitingsvergoedingen niet kan betalen, dan worden deze uitbetaald door het Sluitingsfonds.

 

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.