De volledig herziene uitgave van de Randstad Werkpocket staat online

Randstad publiceerde intussen de 19e en volledig herziene editie van de Randstad Werkpocket. De Werkpocket, geschreven door arbeidsrechtspecialist Filip Tilleman, is al sinds 1990 voor heel wat hr-managers en personeelsverantwoordelijken de leidraad bij de vele valkuilen in het sociaal- en arbeidsrecht, van de aanwerving en het opstellen van een arbeidscontract tot aan het ontslag. Wat is er gewijzigd?

Op de website van Randstad staat de volledig herziene uitgave van de Randstad Werkpocket online: nl.workpocket.be. Het advocatenkantoor Tilleman Van Hoogenbemt heeft opnieuw gezorgd voor een grondige revisie. De Randstad Werkpocket kan je online raadplegen, en ook gemakkelijk downloaden als pdf. Hieronder een overzicht van de drie grote aanpassingen in deze 19de editie.

Flexi-jobs

Op 1 december 2015 werden in de Horeca de flexi-jobs ingevoerd. De flexi-jobs maken deel uit van een groter Horeca-plan met ook nog andere maatregelen en zijn bedoeld om een noodlijdende sector ter hulp te schieten en meer in het bijzonder om de nadelen verbonden aan de invoering van de witte kassa te verzachten. Sinds 1 januari 2018 werd het systeem van de flexi-jobs uitgebreid naar de detailhandel en naar de gepensioneerden. Een flexi-job maakt het mogelijk om bij te klussen in één van de betrokken sectoren tegen een fiscaal vriendelijk loon.

Winstpremies

Bij wet van 25 december 2017 werd een systeem van winstpremies in het leven geroepen. Met dit nieuwe systeem van winstpremies wenste de regering de koopkracht van werknemers te versterken. Een winstpremie is een premie in geld die wordt toegekend wanneer de vennootschap (of de groep waartoe de vennootschap behoort) een deel of het geheel van de winst van een boekjaar wenst toe te kennen aan de werknemers.

Mobiliteitsvergoeding

De regeling van de mobiliteitsvergoeding of “cash for car”, wil werknemers ertoe aanzetten om minder gebruik te maken van de wagen in het verkeer. Een werknemer die beschikt over een bedrijfswagen die hij ook voor privé-verplaatsingen mag gebruiken, kan die inleveren en in ruil daarvoor van zijn  werkgever een mobiliteitsvergoeding krijgen, waarmee hij alternatieve vervoersmiddelen voor de woon-werkverplaatsingen kan financieren. De regeling van de mobiliteitsvergoeding werd in mei 2018 ingevoerd door een wet die met terugwerkende kracht in werking treedt op 1 januari 2018.

Wil je geen enkele update in de Randstad Werkpocket missen? Registreer je dan gratis via de website van Randstad: workpocket.be.

 

Tags: Werkpocket
Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.