Privaat gebruik van de bedrijfswagen: schenk klare wijn!

Jan Van Acoleyen is expert in Human Resources. Vandaag praat hij met Meester Tilleman over de arbeidsrechtelijke aspecten van de bedrijfswagen.

Welkom Meester Tilleman. Vandaag gaan we het hebben over de bedrijfswagen en de arbeidsrechtelijke aspecten daarvan. U durft het wel eens de achillespees van de Belgische arbeidsovereenkomst of arbeidsmarkt of arbeidsrecht te noemen. Kunt u eens toelichten waarom u dat zo noemt?

Omdat het uit ervaring een van de meest gevoelige elementen is in de arbeidsrelatie. Dat speelt reeds mee bij het begin van de arbeidsrelatie. Heel vaak is dat privaat gebruik van de bedrijfswagen, en vooral van welk type, bijna de lokvogel om de stap te zetten naar een bepaald bedrijf.

Dan gaat men zien dat tijdens de rit, tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, van zodra de werkgever ook maar iets verandert, zoals het type wagen of het budget, dit tot fricties leidt en tot zeer hoog oplaaiende discussies met de werkgever.

Maar ook op het einde van de rit, bij het ontslag, komt opnieuw die gevoeligheid van het gebruik van die bedrijfswagen naar boven.

Laat ons even starten bij het startpunt van de arbeidsverhouding. Dat contract, het gebruik van die bedrijfswagen, wat is daar belangrijk als basisafspraak?

Ik denk dat het zeer belangrijk is om zeer uitvoerig te beschrijven wat de rechten en ook de plichten zijn van de werknemer. Men moet klare wijn schenken, zodanig dat er geen moeilijkheden of interpretatieproblemen ontstaan bij het gebruik van die bedrijfswagen.

Een van de andere aspecten is wanneer ik met die bedrijfswagen op stap ben en ik heb een boete. Wat zijn daar de belangrijke aspecten om goede afspraken over te maken?

Heel vaak denkt men dat verkeersboetes in feite gedragen moeten worden door de werkgever. Men vergeet daarbij dat we bij een verkeersboete in het strafrecht zitten en dat het een persoonlijke aansprakelijkheid is van de overtreder zelf, de werknemer dus. Die boete moet ook betaald worden door de werknemer zelf.

De arbeidsovereenkomst eindigt op initiatief van de werkgever. Er zijn twee scenario’s mogelijk. Laat ons misschien even starten met het scenario waarin we een werknemer in een opzegperiode zetten. Wat gebeurt er dan met die bedrijfswagen? Kan die afgenomen worden?

Tijdens de opzegperiode loopt de arbeidsovereenkomst door. Dus zowel de werknemer als de werkgever moeten hun verplichtingen nakomen. Dus moet de werkgever ook het privaat gebruik van de bedrijfswagen tijdens de te presteren opzeggingstermijn laten aan de werknemer.

Als we daarentegen in een situatie zitten dat de werkgever een onmiddellijk einde stelt met het betalen van een verbrekingsvergoeding. Dan moet in principe de auto onmiddellijk terug binnen worden gebracht.

Dat is helder, dank u voor dit gesprek. De situatie van de bedrijfswagen vanuit arbeidsrechtelijk perspectief is heel wat duidelijker geworden. Dank u wel.

Bekijk hieronder het volledige interview:

 

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.