De ‘coronaprocedure’: tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (update 8 juni 2020)

Sinds de coronaviruscrisis krijgen veel bedrijven te kampen met tijdelijke werkloosheid. De sociale partners sloten een collectieve arbeidsovereenkomst om de toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken te vereenvoudigen. Met de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid komt er duidelijkheid voor werkgevers en werknemers.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Een werkgever die door de coronaviruscrisis een beroep wil doen op tijdelijke werkloosheid, kan voor al zijn werknemers (ook de uitzendkrachten) gebruik maken van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. In deze ‘coronaprocedure’ maakt het niet uit of dit het gevolg is van een verplichte, volledige of slechts gedeeltelijke sluiting. Ook het onderscheid tussen arbeiders en bedienden wordt niet gemaakt. Dankzij deze nieuwe regeling valt de onduidelijkheid weg tussen de twee systemen van tijdelijke werkloosheid: overmacht en economische oorzaken. 

Zorgen voor een ziek gezins- of familielid

De werknemers die afwezig zijn om voor een ziek gezins- of familielid te zorgen, moeten geen familiaal verlof aanvragen. Zij hebben recht op een tijdelijke werkloosheidsuitkering. De behandelende arts zal hiervoor een specifiek attest uitschrijven. 

Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid

De werkgever zal tot en met 30 juni 2020 geen mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht meer moeten versturen naar het bevoegde werkloosheidsbureau van de RVA. De tijdelijke werkloosheid zal automatisch worden aanvaard als de werkgever bij de maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid als ‘overmacht’ aangeeft.

Aanvulling op de RVA-uitkering tijdelijke werkloosheid

De werknemer zal automatisch en onmiddellijk recht hebben op een tijdelijke werkloosheidsuitkering gelijk aan 70% van zijn gemiddeld loon. Het is daarbij wel geplafonneerd op 2.754,76 euro per maand. De RVA zal zelf een bedrag van 5,63 euro per dag werkloosheid bijbetalen. Dit komt neer op een verhoging van ongeveer 150 euro per maand. Deze verhoging is voorlopig van toepassing tot en met 30 juni 2020. Op deze werkloosheidsuitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden, maar geen socialezekerheidsbijdragen. Dit is ook het geval als de werkgever beslist nog een supplement toe te kennen. De RSZ stelt daar als enige voorwaarde dat de som van de uitkering die werknemer zal ontvangen en het supplement netto, samen niet meer bedragen dan wanneer gewerkt zou worden. 

Forfait van 1.450 euro per maand

Heel wat werknemers zullen voor de eerste keer beroep doen op de RVA en het systeem van de tijdelijke werkloosheid. Om te voorkomen dat de berekening van het concrete bedrag op zich laat wachten, zal de RVA voorlopig een forfait van 1.450 euro uitbetalen. Nadien zal de RVA eventueel nog een saldo uitbetalen.

Extralegale voordelen, pensioen en vakantie

Maaltijdcheques worden tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid niet toegekend. Indien zij reeds vervallen in de maanden maart tot en met juni 2020 wordt de geldigheidsduur daarvan verlengd met 6 maanden vanaf hun vervaldatum. Voor sport- en cultuurcheques, die allemaal een vaste vervaldatum hebben op 30 september, is er een verlenging tot 31 december 2020. 

Voor het recht op een bedrijfswagen, gsm of hospitalisatieverzekering (lees het artikel), wordt gekeken naar de policy ter zake. Als niets werd afgesproken, blijven deze voordelen van toepassing. Voor de toepassing van de eindejaarspremie geldt de sectorale cao.

Daarnaast zijn de periodes van tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld voor de berekening van het pensioen. Dus tijdens deze periode worden bijkomende pensioenrechten opgebouwd. Dezelfde redenering geldt voor de opbouw van de wettelijke vakantiedagen voor het volgende jaar. 

Voor de meest recente updates over de preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen van het coronavirus: de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Ook de Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling (RVA) verzamelde veel nuttige informatie over tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het Coronavirus COVID-19 via deze link.

Specifieke vragen over de arbeidsrechtelijke gevolgen van COVID-19 voor je bedrijf? Neem contact met ons op voor advies op maat via de contactpagina. We doen ons uiterste best om – ook in deze uitzonderlijke periode – alle vragen binnen de 24 uren te beantwoorden.

 

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.