Meer collectieve ontslagen in coronajaar 2020

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert sinds 2011 elk kwartaal de statistieken over de collectieve ontslagen. Het aantal aangekondigde collectief ontslagen ligt eind september 2020 reeds opvallend hoog: 6.811 werknemers. In vergelijking met de voorbije jaren is dat een duidelijke stijging. De coronacrisis laat zich zoals verwacht voelen in het banenverlies.

Stilte voor de storm in eerste kwartaal: 879 banenverlies aangekondigd

Het eerste trimester van 2020 waren er ‘slechts’ 7 aankondigingen collectief ontslag door technische bedrijfseenheden. In maart viel er zelfs geen enkele aankondiging te noteren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de bedrijven toen in volle procedure van de sociale verkiezingen zaten en er per definitie dan enige schroom is om een herstructurering door te voeren.

Eén dossier springt er bovenuit: farmareus GlaxoSmithKline (GSK) kondigde begin februari het collectief ontslag van 720 banen aan.

Covid-19 en wellicht ook het uitstel van de sociale verkiezingen laten zich voelen in tweede kwartaal: 3.624 banenverlies aangekondigd

In de drie daaropvolgende maanden wordt er vier maal meer banenverlies aangekondigd, dan in het eerste trimester! Juni spant de kroon met de helft van de ondernemingen die een collectief ontslag aankondigden en bijna de helft van het aangekondigd banenverlies. Enkele voorbeelden van banenverlies uit dit trimester: 

– Brussels Airlines: 950 banen

– Cateringsbedrijf Compass Group in Brussel: 550 banen

– Brantano-groep: 287 banen

– D’Ieteren in Brussel: 211 banen

– Metropole hotel in Brussel: 129 banen 

– Samsonite: 94 banen

De automobielsector alleen krijgt al bijna 500 aankondigen van ontslagen te verwerken in deze periode. 

Corona versterkt krachtig greep in bepaalde sectoren in derde kwartaal: 2.290 banenverlies aangekondigd

Ondanks de zomermaanden, zijn er ook in het derde trimester veel aankondigingen collectieve ontslagen: in juli 620, in augustus 728 en in september 942 werknemers. Vooral de sectoren horeca, transport, (petro)chemie en metaalverwerking krijgen klappen. Enkele voorbeelden van banenverlies uit dit trimester: 

– Sodexo: 373 banen 

– Ryanair: 172 banen

– Belgomilk in Schoten: 162 

– Spoorwegcateraar Railrest: 158 banen 

– Continental automotive in Mechelen: 140 banen 

– Cateringsbedrijf Aramark in Oudergem: 134 banen 

Wet Renault-procedure redt opnieuw banen

Van de oorspronkelijk werknemers betrokken bij een aankondiging van een voornemen tot collectief ontslag in de 44 technische bedrijfseenheden die hun informatie- en raadplegingsprocedure in de periode van januari 2020 tot en met september 2020 hebben beëindigd, worden er na de informatie- en raadplegingsprocedure geen 3.349, maar wel nog 3.154 werknemers geraakt door een collectief ontslag. Door het verplichte interne overleg tussen werkgever en vakbonden in het kader van de Renault-procedure worden uiteindelijk 195 banen gered. Houd in die berekening wel rekening met het feit dat 30 dagen na de betekening van het ontwerp van collectief ontslag de werkgever kan overgaan tot het daadwerkelijk ontslag van de betrokken werknemers. De termijn van 30 dagen kan hetzij worden verkort, hetzij worden verlengd tot ten hoogste 60 dagen. Dus de finale cijfers van het derde trimester kennen we pas later.    


Bron cijfermateriaal FOD WASO:

https://werk.belgie.be/nl/statistieken-betreffende-herstructureringen-0

 

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.