Coronacrisis zet ook groepsverzekering onder druk (update 18 mei 2020)

Ruim één miljoen werknemers in België zijn tijdelijk werkloos door COVID-19 en de overheidsmaatregelen die daarmee gepaard gaan. Ook het voordeel van de groepsverzekering en de hospitalisatieverzekering staat onder druk. De grote groep tijdelijke werklozen riskeren ook op dat vlak een extra opdoffer te krijgen.

Gevolgen van schorsing arbeidsovereenkomst op groepsverzekering?

Tijdelijke werkloosheid, wegens overmacht of wegens economische oorzaken, schorst de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. De werknemer ontvangt in de plaats van het loon een uitkering voor tijdelijke werkloosheid – eventueel aangevuld met een supplement van de werkgever.

Vanzelfsprekend is er in deze periode van tijdelijke werkloosheid geen premiebetaling voor de groepsverzekering en vervallen de dekkingen. Dit betekent dat de werknemers in tijdelijke werkloosheid niet langer gedekt zijn in geval van overlijden en arbeidsongeschiktheid. Ook hun aanvullend pensioen wordt niet verder opgebouwd.

Afhankelijk van de specifieke polis van de verzekeraar, valt ook het belangrijke voordeel van de hospitalisatieverzekering weg.

De verzekeraars schieten ter hulp tijdens de coronacrisis.

In een persbericht van 26 maart 2020 heeft de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen Assuralia, meegedeeld dat de verzekeraars in deze uitzonderlijke omstandigheden solidair zullen zijn. De verzekeraars engageren zich dat de werknemers de waarborgen van de groepsverzekering én de hospitalisatieverzekering blijven genieten tijdens de periode dat ze tijdelijk werkloos zijn door de coronamaatregelen.

Dit betekent dus een afwijking van de normale regel dat deze waarborgen vervallen in geval van schorsing van de arbeidsovereenkomst, zoals bij tijdelijke werkloosheid.

Wat deden de verzekeraars in de praktijk?

In de praktijk gaven de meeste verzekeraars de werkgever de keuze. De groepsverzekering en hospitalisatieverzekering verderzetten of stopzetten tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid door COVID-19.

Nieuwe wet: voortzetting van collectieve verzekeringen voor werknemers in tijdelijke werkloosheid.

Op 30 april 2020 heeft het Parlement een aantal maatregelen goedgekeurd over de voortzetting van collectieve verzekeringen voor werknemers in tijdelijke werkloosheid. Vervolgens werd de wet van 7 mei op 18 mei 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De maatregelen zijn van toepassing op aanvullende pensioenen, hospitalisatieverzekeringen en arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsverzekeringen. De maatregelen gelden van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2020.

Het principe is de verdere opbouw van de aanvullende pensioenrechten.

Volgens deze maatregelen moeten de bijdragen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid door de werkgever verder betaald worden alsof de arbeidsovereenkomst niet werd geschorst.

De werkgever heeft evenwel de mogelijkheid om aan de verzekeraar te laten weten dat hij de pensioentoezegging en de dekkingen wil schorsen en geen verdere bijdragen zal betalen tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid. Dit moet gebeuren binnen de 30 dagen na hierover door de verzekeraar te zijn geïnformeerd.

De eventuele overlijdensdekking blijft in ieder geval behouden tot en met 30 juni 2020, ook wanneer de werkgever de premiebetaling tijdelijk stopzet.

Uitstel premiebetaling mogelijk tot 30 september 2020.

In geval van verderzetting heeft de werkgever de mogelijkheid om de premies later te betalen. De premiebetaling voor de werknemers in tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19 kunnen uitgesteld worden tot 30 september 2020.

Als de werkgever hiervan gebruik wil maken, dan moet hij de verzekeraar of verzekeringsmakelaar contacteren.

Ook in dat geval genieten de werknemers nog altijd van dezelfde bescherming zonder onderbreking.

Informatieplicht voor de werkgever.

De werkgever moet de betrokken werknemers in ieder geval informeren over het feit of de pensioenopbouw en dekkingen al dan niet behouden blijven tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.

Besluit omtrent de groepsverzekering tijdens COVID-19.

Zowel werkgevers als tijdelijk werkloze werknemers mogen in deze uitzonderlijke omstandigheden de groepsverzekering en hospitalisatieverzekering niet uit het oog verliezen.

Het is aangewezen dat de werkgever in elk geval de verzekeraar of verzekeringsmakelaar schriftelijk contacteert over deze problematiek om klare wijn te schenken.

Ook is het belangrijk om het pensioenreglement dat geldt binnen de onderneming te laten screenen. De pensioenplannen en de polisvoorwaarden van de hospitalisatieverzekering kunnen dan waar nodig aangepast worden aan de nieuwe uitzonderlijke omstandigheden. Zo kan bijvoorbeeld het opnemen van de waarborg premievrijstelling in het pensioenplan tijdens tijdelijke werkloosheid een goede verbetering zijn.

Tot slot, denk er als werkgever aan om bij iedere wijziging van het pensioenreglement van een pensioenplan de wettelijke verplichting tot voorafgaandelijke informatie en consultatie te respecteren. Anders dreigt dat de beslissing tot wijziging nietig wordt verklaard! Deze verplichting geldt echter niet voor het verderzetten van de pensioenopbouw tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid (en het uitstel van betaling tot 30 september 2020) op basis van de maatregelen van 30 april 2020. De pensioenreglementen moeten voor deze twee punten pas tegen 31 december 2021 formeel worden aangepast.

 

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.