Neem tijdig vakantiedagen op

Het aantal vakantiedagen waarop een werknemer recht heeft in 2020 wordt bepaald in functie van het aantal gewerkte dagen in 2019. Hierbij worden enkele arbeidsonderbrekingen gelijkgesteld met gewerkte dagen (zoals afwezigheid wegens ziekte). Het aantal opgebouwde vakantiedagen in 2019 moet uiterlijk op 31 december 2020 effectief zijn opgenomen door de werknemer!

Wat als vakantiedagen niet tijdig worden opgenomen?

Het aantal opgebouwde vakantiedagen opnemen voor het einde van het jaar is een wettelijke verplichting. Als een werknemer toch verkiest om de vakantiedagen niet op te nemen, dan moet hij of zij beseffen dat op 1 januari 2021 onherroepelijk het recht op opname van die vakantiedagen werd verloren. Een bediende gaat bovendien geen recht meer hebben op vakantiegeld voor deze niet tijdig opgenomen vakantiedagen. Een arbeider daarentegen ontvangt via de vakantiekas vakantiegeld voor alle vakantiedagen, ook al neemt hij of zij deze dagen niet allemaal op.

Met werkgever andere regeling treffen?

In de praktijk blijkt dat werkgever en werknemer het toch dikwijls op een akkoordje gooien om een saldo van vakantiedagen over te dragen naar het volgend jaar. Deze praktijk is onwettig en zelfs strafbaar, ook al gebeurt dit in perfecte harmonie tussen werkgever en werknemer! De wetgever gaat er immers van uit dat het van vitaal belang is dat de werknemer zijn of haar vakantiedagen tijdig opneemt en hij uiteindelijk de werknemer tegen zichzelf moet beschermen wanneer deze meent hieraan geen behoefte te hebben.

Er is één uitzondering

Op deze algemene regel is één uitzondering, namelijk de situatie waarbij een werkgever systematisch weigerde om vakantiedagen toe te kennen waardoor de werknemer uiteindelijk in de onmogelijkheid kwam om ze tijdig op te nemen. Dan is de werknemer toch gerechtigd om na de deadline de vakantiedagen alsnog op te nemen. In deze context dient onderstreept te worden dat het tijdstip van vakantie in gemeenschappelijk akkoord tussen werkgever en werknemer moet bepaald worden. In geval van blijvende onenigheid kan de werkgever of de werknemer in kortgeding bij de Voorzitter van de arbeidsrechtbank laten uitmaken wanneer vakantie kan genomen worden.  

Toch zonder toestemming op vakantie vertrekken?

Een werknemer die bij een weigering van een werkgever om vakantie te geven op een bepaalde datum, desalniettemin op vakantie trekt of een medisch certificaat op tafel legt, riskeert een ontslag om dringende reden.

 

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.