Geschenken van werkgever belast of niet?

Tegenwoordig wordt elk voordeel genadeloos belast of aan sociale zekerheidsbijdragen onderworpen. Of is er toch nog ruimte voor vrijgevigheid van de werkgever? In principe geldt dat geschenken van werkgevers loon zijn, omdat er een fundamentele link is met de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Bijgevolg moet op de waarde van dit geschenk sociale zekerheidsbijdrage betaald worden. Tevens zal bij ontslag dikwijls geoordeeld worden dat de waarde van dit geschenk mee moet opgenomen worden in de basis van de ontslagvergoeding.

Geschenken die niet als loon worden beschouwd

Bepaalde geschenken worden – mits het respecteren van bepaalde voorwaarden – echter niet als loon beschouwd. Er moeten dus geen sociale zekerheidsbijdragen op betaald worden. Het gaat om geschenken in natura, in geld of geschenkencheques toegekend door de werkgever ter gelegenheid van Sinterklaas, Kerstmis of Nieuwjaar.

Waarde van vrijgestelde geschenken begrensd

Het totaalbedrag van de waarde van de geschenken toegekend ter gelegenheid van de erkende feesten mag echter het bedrag van 40 euro per werknemer niet overschrijden. Het bedrag mag wel verhoogd worden met 40 euro per kind ten laste van de werknemer. Het is dus perfect mogelijk om het vrijgestelde bedrag van 40 euro toe te kennen naar aanleiding van slechts één van die feesten of het te spreiden over de verschillende feesten.

Duurdere geschenken worden als loon beschouwd

Het totaalbedrag van 35 euro per jaar – eventueel verhoogd met de vastgelegde bedragen voor kinderen ten laste – mag echter niet overschreden worden. Geschenkencheques of zogenaamde waardebons die deze maximale bedragen toch overschrijden, worden onverbiddelijk als loon beschouwd. Dit geldt voor het volledige bedrag van die geschenkencheques en niet alleen ten belope van het bedrag dat het maximum overschrijdt!

Pensioen, huwelijk en wettelijk samenwonen

Van de wetgever mag de werkgever ook bij pensionering zijn goed hart tonen en 40 euro per volledig dienstjaar toekennen als geschenk. Om dit vrij van sociale zekerheidsbijdragen te kunnen doen, moet het bedrag minimaal 120 euro bedragen en maximaal 1.000 euro. Ook het huwelijk of het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning mag rsz-vrij in de verf gezet worden met een bedrag van maximaal 245 euro. Ook als de werknemer een eervolle onderscheiding krijgt (zoals laureaat van de arbeid), kan een bedrag van maximaal 120 euro rsz-vrij worden toegekend door de werkgever.

De wetgever blijkt dus ook bijzonder spaarzaam te zijn in de aan de werknemer gegunde vrijgevigheid vanwege zijn werkgever…

Tags: Loon
Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.