De valkuilen van de occulte beschermingsperiode

Werknemers die zich kandidaat stellen bij de sociale verkiezingen genieten van rechtswege bescherming tegen ontslag, ondanks het feit dat hun werkgever nog niet op de hoogte is van hun kandidatuur. Tijdens deze occulte periode kunnen personeelsafgevaardigden en kandidaat-personeelsafgevaardigden enkel en alleen maar ontslagen worden om twee heel strikt omschreven redenen: de economisch-technische reden en de dringende reden. Hoe dan ook neemt een werkgever enorme risico’s wanneer hij tijdens deze beschermingsperiode iemand zou ontslaan.

De uitzondering om economisch-technische reden.

De economisch-technische reden kan enkel ingeroepen worden als deze voorafgaandelijk erkend werd door het Paritair Comité. Het betreft in principe een collectief ontslag, een sluiting van een onderneming of een sluiting van een afdeling. De uitzondering geldt ook bij het ontslag van een welbepaalde groep werknemers in de onderneming (bijvoorbeeld alle heftruckchauffeurs), die volledig ontslagen wordt. 

De uitzondering om dringende reden.

In tegenstelling tot bij een niet-beschermde werknemer, die onmiddellijk het bedrijf moet verlaten, kan een beschermde werknemer pas ontslagen worden om dringende reden na het volgen van een procedure bij de arbeidsrechtbank. Hierbij vraagt de werkgever dus de toestemming om de beschermde werknemer te mogen ontslaan om dringende reden en blijft die werknemer in dienst zolang de arbeidsrechtbank geen uitspraak heeft gedaan. 

Wat als de werkgever nillens willens ontslaat?

Indien een werkgever met miskenning van de procedures een beschermde werknemer ontslaat of buiten één van de twee uitzonderingen, dan moet hij een beschermingsvergoeding betalen. Deze bestaat enerzijds uit een vast gedeelte in functie van anciënniteit en anderzijds een variabel gedeelte. Het vast gedeelte van de beschermingsvergoeding kan fiks oplopen: twee jaar loon bij anciënniteit van minder dan 10 jaar, drie jaar loon bij anciënniteit van 10 doch minder dan 20 jaar en vier jaar loon bij anciënniteit van 20 jaar en meer! Het variabele gedeelte van de beschermingsvergoeding is het loon vanaf het ogenblik van het ontslag tot aan de volgende sociale verkiezingen. 

Gouden tip: ontsla niet tijdens occulte beschermingsperiode!

Levensgevaarlijk is het feit dat in het begin van de procedure voor de sociale verkiezingen een werknemer zich kandidaat kan stellen en hierdoor al de volle bescherming geniet, zonder dat de werkgever hier iets van weet! Vandaar de naam occulte beschermingsperiode. Als die “verdoken kandidaat” wordt ontslagen, kan hij prompt zijn reïntegratie vragen. Weigert de werkgever dit, dan kan hem dit op dat moment 6 tot 8 jaar loon kosten! Gezien dit extreme risico wordt ten stelligste afgeraden om ook maar iemand te ontslaan in die occulte periode, die begint op datum X-30 van de kalender van de sociale verkiezingen. 

In het kader van de sociale verkiezingen 2020 valt deze datum ten vroegste op 12 januari 2020, namelijk voor die bedrijven die hun verkiezingen al houden op 11 mei 2020.

 

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.