Bescherming werknemers bij een bedrijfsverkoop

Bij een bedrijfsoverdracht genieten de overgedragen werknemers een bijzondere bescherming. En dit dankzij de nationale CAO 32bis. HR-expert Jan Van Acoleyen praat erover met Meester Tilleman.

Meester Tilleman, kan u eens even toelichten wat die CAO 32bis juist inhoudt?

Die CAO is bedoeld om de werknemers te beschermen wanneer een bedrijf verkocht wordt. We hebben in feite vermeden dat werknemers om die reden alleen ontslagen worden. Men streeft daar naar behoud van arbeidsvoorwaarden in het kader van transacties zoals een verkoop van een onderneming of een afdeling.

“Behoud van arbeidsvoorwaarden”, gaat het dan werkelijk over alle arbeidsvoorwaarden of zitten daar toch nog elementen in die een onderwerp van dialoog kunnen zijn?

Dus in principe houdt het in dat alle arbeidsvoorwaarden in feite gekristalliseerd worden en van de overdrager overgaan naar de overnemer. Dat is in eerste instantie natuurlijk anciënniteit, loon, arbeidstijd en functie. Er zijn ook elementen waarover discussie kan ontstaan en bijvoorbeeld over de problematiek van het lot van de groepsverzekering. Daarover kan er in de praktijk wel discussie zijn.

Er kunnen ook een aantal situaties zijn waarin mensen niet verwachten dat CAO 32bis van toepassing is?

Dus men denkt over het algemeen dat het alleen maar verband houdt met de verkoop van een bedrijf of een afdeling. Maar in de praktijk zien we ook dat dat zijn toepassing vindt, bijvoorbeeld, wanneer een contractor jarenlang onderhoud gedaan heeft voor een bedrijf. Het bedrijf beslist om uiteindelijk dat contract stop te zetten en zelf dat onderhoud te doen. Dan is dit in wezen een situatie waar CAO 32bis van toepassing is, wat zal inhouden dat, tot verbazing van het bedrijf, ze verplicht zullen zijn om die onderhoudsmensen van die contractor als eigen werknemers te gaan binnenhalen met behoud van alle mogelijke arbeidsvoorwaarden.

CAO 32bis is eigenlijk gecreëerd vanuit een optiek om te zorgen dat de werknemer in zulke situaties bescherming geniet. Zijn er nog elementen die kunnen verbeterd worden?

Waar zeker een oplossing voor zou moeten geboden worden, is de situatie wanneer bedrijf A zijn activiteit overlaat aan bedrijf B en beide ondernemingen in een ander paritair comité zitten. Daar is er in feite een absolute onzekerheid onder welke arbeidsvoorwaarden die overgedragen werknemers vallen. Volgens het paritair comité van de overdrager of van de overnemer?

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.