Zorg dat aanneming geen verboden terbeschikkingstelling wordt

Dagelijks doen bedrijven beroep op externe expertise om bepaalde taken of projecten in het eigen bedrijf tot een goed einde te brengen. Als dit gebeurt in het kader van (onder)aanneming is dit perfect legaal. Gaat het echter om het inhuren van personeel buiten het kader van uitzendarbeid, dan is dit strikt wettelijk verboden door de uitzendarbeidswet.

Verschil tussen aanneming en terbeschikkingstelling

Het probleem is dat veel bedrijven zonder het te beseffen toch met verboden terbeschikkingstelling van personeel te maken hebben bij outscourcing van bepaalde activiteiten aan contractors. Een zuivere aannemingsovereenkomst houdt in dat de focus enkel en alleen ligt op wat de uit te voeren opdracht is, ongeacht wie deze gaat uitvoeren (bijvoorbeeld een nieuwe productielijn uittekenen). Bij terbeschikkingstelling van de werknemer ligt de nadruk quasi enkel en alleen op wie de opdracht gaat uitvoeren (inhuren van 20 technische tekenaars, dan nog meestal bij naam genoemd).  

Verboden terbeschikkingstelling

Het wordt effectief verboden terbeschikkingstelling als de klant ook gedeeltelijk werkgeversgezag gaat uitoefenen op het personeel van zijn aannemer. Dit wordt bijvoorbeeld afgeleid uit het feit dat het de klant is die de vakantie gaat regelen van dat extern personeel, van hen ziektebriefjes aanvaardt of hen uitnodigt op zijn eigen personeelsfeest.

Instructierecht

Sinds 10 januari 2013 wordt ook streng toegekeken of er al dan niet instructies gegeven worden door de klant aan het personeel van de aannemer. Dit zal enkel nog kunnen als in een geschreven overeenkomst tussen klant en aannemer duidelijk is aangegeven welke instructies precies kunnen gegeven worden door de klant. Hierbij mag dit instructierecht van de klant dit van de werkgever-aannemer niet uithollen en mag de klant geen instructies geven die niet vermeld zijn in deze overeenkomst. Indien deze voorwaarden bij het geven van instructies niet worden gerespecteerd is er onverbiddelijk sprake van verboden terbeschikkingstelling.

Sancties bij verboden terbeschikkingstelling

Als er sprake is van verboden terbeschikkingstelling heeft dat tot gevolg dat de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst tussen de aannemer en zijn personeel nietig is en er van rechtswege een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur ontstaat tussen de personeelsleden van de aannemer en de klant. Strafrechtelijk riskeren zowel de aannemer als de klant geldboetes van 800 tot 8000 euro per ter beschikking gestelde werknemer met met een maximale boete van 800.000 euro. Tevens kan de rechter een exploitatie- of beroepsverbod opleggen.  

Als klant heeft men er dus alle belang bij om de eigenheid van een aannemingsovereenkomst te respecteren en het personeel van de aannemer als externen te behandelen en niet als eigen personeel.

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.