Verboden terbeschikkingstelling

Als werkgever mag je in principe je werknemers niet uitlenen aan een derde. Toch bestaan hier uitzonderingen op, zoals bijvoorbeeld uitzendarbeid. HR-expert Jan Van Acoleyen praat hierover met Meester Tilleman.

Meester Tilleman, welkom. Vandaag gaan we het over verboden terbeschikkingstellingen hebben. Kan u ons even uitleggen waarover we het hier hebben?

Het gaat erover dat bedrijven denken dat ze met een contractor werken in het kader van een aannemingsovereenkomst, maar in feite, als men er met een juridische bril naartoe kijkt, lenen ze personeel in. In België kan dat niet. Het monopolie voor het uitlenen van personeel is toegekend aan erkende uitzendkantoren. Als men dit als gewoon bedrijf doet, dan zijn er enerzijds strafsancties en anderzijds gaat men zeggen dat men als klant van rechtswege  werkgever wordt van die uitgeleende werknemers.

Als werkgever die inderdaad contracten heeft met leveranciers, hoe kan ik mij best wapenen om de risico’s te vermijden?

Altijd als men met contractors werk, ze als externen beschouwen. Werknemers van een contractor moeten  een visitors-badge hebben. Als men een personeelsfeest organiseert, dan is dat voor mijn personeel.

Verboden terbeschikkingstelling houdt een aantal risico’s in voor de werkgever. Wie kan die bal aan het rollen brengen?

In eerste instantie denkt men natuurlijk aan de sociale inspectie die, gelet op het feit dat het gaat over het respecteren van het monopolie van uitzendkantoren, kan leiden tot strafrechtelijke veroordelingen, boetes per ter beschikking gestelde werknemer.

Maar we zien ook dat die wetgeving wordt gebruikt door individuele werknemers. Bijvoorbeeld een contractor werkt met zijn werknemers bij klanten. Die contractor zit in zware financiële problemen en die werknemer gaat plotseling zeggen dat er sprake is van een verboden terbeschikkingstelling, omdat hij werd uitgeleend aan die klant en dus van rechtswege werknemer is van die klant.

Zijn er ook contractuele elementen waar we dienen aan te denken?

Cruciaal is dat men een echte aannemingsovereenkomst geeft en dat de focus dus ligt op het uit te voeren project. Ook op facturen gaat het over een uitvoering van een bepaald project en gaat het niet over de prestaties gedurende een bepaalde maand.

Meester Tilleman, heel interessant en toch wel duidelijk een knipperlicht voor een aantal samenwerkingsvormen en bedrijven om echt op te letten en de mogelijke risico’s onder controle te houden. Dank u wel.

Bekijk hieronder het volledige interview:

Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.