Het sollicitatieverlof

Elke werknemer mag tijdens de loop van de opzeggingstermijn afwezig zijn om een nieuwe job te zoeken. Dit met behoud van zijn of haar loon. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer zelf ontslag heeft genomen of ontslag heeft gekregen. Dit recht om tijdens deze opzeggingstermijn extra verlof te nemen om te solliciteren, geldt zowel voor arbeiders als bedienden.

Waarvoor dient het sollicitatieverlof?

De rechtspraak in ons land interpreteert het recht op sollicitatieverlof heel ruim. Het gaat hier niet alleen over effectieve sollicitatiegesprekken bij een mogelijk nieuwe werkgever. Je mag ook afwezig zijn om proeven af te leggen, sollicitatiebrieven te schrijven en contacten aan te spreken uit je netwerk. Zelfs jobaanbiedingen zoeken in kranten en op het internet zijn een geldige reden om afwezig te zijn. 

Hoeveel dagen sollicitatieverlof?

Tijdens de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn is het sollicitatieverlof geplafonneerd op maximaal één arbeidsdag of twee halve dagen per week. De periode voordien heeft de werknemer enkel recht op een halve dag sollicitatieverlof per week. Deeltijdse werknemers hebben ook recht op sollicitatieverlof, maar logischerwijs slechts in verhouding tot de duur van hun arbeidsprestaties. 

Mag een werknemer de afwezigheidsdagen zelf kiezen?

In principe moeten de werkgever en de werknemer de afwezigheidsdagen in onderling akkoord vastleggen. De wet bepaalt dat de werknemer het recht heeft om één of twee keer per week afwezig te zijn, maar niet het recht heeft om niet-gebruikte afwezigheden over te dragen van de ene week naar de andere. De werkgever en de werknemer kunnen wel altijd een afwijkende overeenkomst afsluiten. 

En als de werknemer outplacementbegeleiding heeft ?

De outplacementbegeleiding wordt dan opgenomen tijdens het sollicitatieverlof.

Recht op loon tijdens het sollicitatieverlof?

De dagen afwezigheid worden beschouwd als normale arbeidsuren, alsof de werknemer gewerkt zou hebben. Tijdens het sollicitatieverlof moet de werkgever dus het loon gewoon blijven doorbetalen. Dit impliceert meteen ook dat de werknemer het recht behoudt op het gebruik van de bedrijfswagen tijdens dit sollicitatieverlof. 

Wat als de werknemer een nieuwe job heeft gevonden?

Het sollicitatieverlof heeft als doel de werknemer een nieuwe job laten vinden. Wanneer de werknemer definitief een nieuwe job heeft gevonden, heeft hij of zij niet langer recht om met behoud van loon afwezig te zijn. De wetgever heeft hier geen eenduidig antwoord op. Je zou kunnen redeneren dat het recht op afwezigheid behouden blijft, ook nadat de werknemer een nieuwe job heeft gevonden. Dat zou de werknemer de kans moeten bieden een baan te vinden die nog beter aan zijn verwachtingen beantwoordt. Ontstaat hierover een geschil tussen de werkgever en de werknemer, dan zal de rechter uiteindelijk de knoop moeten doorhakken. De kans is reëel dat een rechter zich bij zijn beoordeling laat leiden door de uitspraak van het Hof van Cassatie, waarin gesteld wordt dat sollicitatieverlof dient om een nieuwe betrekking te zoeken. Eens die er is en er effectief een arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever werd gesloten, vervalt in die logica de aanspraak op het verlof. 

 

Tags: Aanwerving
Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.