Betaling RSZ-bijdragen even uitstellen? Het kan!

Een eerste duidelijk alarmsignaal bij een nakend faillissement is dikwijls dat een bedrijf niet meer in staat is om de RSZ-bijdragen te betalen. Voor een werkgever betekent dit immers 35% extra kosten bovenop de bruto-loonmassa. Nochtans is er een mogelijkheid om de betaling van deze bijdragen even uit te stellen. Helaas kennen veel bedrijven en zelfstandigen deze reddingsboei onvoldoende.

Verzoek tot afbetalingsplan.

Het is wel degelijk mogelijk om als zelfstandige of als bedrijf tijdelijk wat ademruimte te krijgen door de betaling van de RSZ-bijdragen even uit te stellen. Een dergelijk uitstel kan soms voorkomen dat de verplichte betaling van RSZ-bijdragen een draaikolk wordt die uitmondt in een faillissement. Sinds 1 januari 2007 (met een versoepeling vanaf 1 november 2016) kan een werkgever een schriftelijk verzoek richten tot de Dienst Inningen van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid in Brussel om een afbetalingsplan overeen te komen met betrekking tot vervallen sociale zekerheidsbijdragen.

Dit verzoek kan eenvoudig ingediend worden via een aanvraagformulier dat via de website van de RSZ kan verzonden worden: 

https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/paymentplan/index.htm#

Twee voorwaarden.

Om een geldig verzoek tot uitstel in te dienen, moet de werkgever aan twee voorwaarden voldoen:

1. Het bedrijf mag geen lopende procedure hebben voor de arbeidsgerechten of in het kader van een dwangbevel door de RSZ met betrekking tot niet-betaalde RSZ-bijdragen.

2. De aanvraag moet betrekking hebben op alle schulden, die de betrokken werkgever heeft uitstaan bij de RSZ of op een te vervallen schuld waarvan de RSZ het bedrag in bijdragen kent.

Het minnelijk afbetalingsplan.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zal in overleg met de werkgever de afbetalingstermijn bepalen. Bij vragen zal de RSZ eventueel binnen twee werkdagen na de aanvraag contact opnemen. Binnen 10 werkdagen zal de RSZ antwoorden op de aanvraag. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid verstuurt het afbetalingsplan per aangetekend schrijven. Het geldt in principe voor een maximumperiode van 12 maanden en houdt steeds een eerste onmiddellijke betaling in binnen de tien dagen na de vermoedelijke datum van ontvangst van het afbetalingsplan. Vervolgens volgen er maandelijkse afbetalingen, voor een gelijk bedrag. De afbetalingstermijn kan uitgebreid worden tot 24 maanden wanneer de werkgever kan aantonen dat dit het enige middel is om zijn schuld te kunnen aanzuiveren en daarbij de levensvatbaarheid van de onderneming te behouden. De RSZ zal in dat geval een diepgaande financiële analyse uitvoeren van de boekhoudkundige en financiële documenten van de onderneming.

Bij de berekening van de maandelijkse schijven wordt door de RSZ rekening gehouden met de aan te rekenen bijdrageopslagen en de te vervallen intresten. Het minnelijk afbetalingsplan verleent immers geen vrijstelling van bijdrageopslagen en intresten.

Let wel, een werkgever die in het verleden al een afbetalingsplan heeft gekregen van de RSZ, moet wel eerst aantonen dat het vorige afbetalingsplan volledig werd vereffend.

Wat bij niet-betaling?

Indien de werkgever het minnelijk afbetalingsplan niet respecteert, zal de schuld die het voorwerp uitmaakte van het afbetalingsplan, door de RSZ teruggevorderd worden via dwangbevel.

Kan een werkgever zijn sociale zekerheidsbijdragen niet betalen en werd er geen afbetalingsplan aangevraagd of bekomen, dan zal hij onverbiddelijk door de RSZ gedagvaard worden voor de arbeidsrechtbank. Tijdens deze procedure kan de werkgever in kwestie alsnog proberen om van de arbeidsrechtbank een afbetalingstermijn te verkrijgen. 

Beslissing door arbeidsrechtbank.

De arbeidsrechtbank zal dan oordelen of ze hier al dan niet op ingaat. Er zijn hiervoor geen specifieke wettelijke regelingen voorzien en principieel zouden de sociale zekerheidsbijdragen onmiddellijk moeten betaald worden. Besef dat een werkgever die RSZ-bijdragen niet tijdig betaalt, een onverbiddelijke straf krijgt: een verhoging van 10% van het oorspronkelijke verschuldigde bedrag. Daarbovenop wordt vanaf de eerste dag een nalatigheidsintrest aangerekend van 7% op jaarbasis. Het kan dus een heel gepeperde rekening worden op het einde van de rit!

 

Tags: RSZ
Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.