Collectief ontslag / Sluiting

Wat is collectief ontslag?

De strikte wetgeving inzake collectief ontslag is van toepassing van zodra een werkgever binnen een aaneengesloten periode van zestig kalenderdagen tenminste het volgende aantal werknemers treft:

 • 10 werknemers van een onderneming waar tijdens het kalenderjaar dat aan het ontslag vooraf ging gemiddeld meer dan 20 en minder dan 100 werknemers zijn tewerkgesteld;
 • 10 percent van de werknemers van ondernemingen waar tijdens dat kalenderjaar gemiddeld minstens 100 en minder dan 300 werknemers zijn tewerkgesteld;
 • 30 werknemers van ondernemingen waar tijdens dat kalenderjaar gemiddeld minstens 300 werknemers zijn tewerkgesteld.

Opgelet:

 • een onderneming dient hier begrepen te worden in de zin van technische bedrijfseenheid en niet de juridische entiteit;
 • er moeten koppen geteld worden en niet het aantal fulltime-equivalenten dat men wil ontslaan (het ontslag van een deeltijdse werknemer wordt dus aanzien als één ontslag).

Welke procedures volgen?

Als een werkgever ook maar de loutere intentie heeft om tot collectief ontslag of sluiting over te gaan, moeten heel strikte wettelijke informatie- en raadplegingsprocedures gevolgd worden. De niet-naleving van deze procedures kan leiden tot draconische sancties, zoals strafrechtelijke vervolging, terugbetalen subsidies en bijkomende vergoedingen aan ontslagen werknemers. Bovenal leidt niet-naleving tot zwaar verzuurde sociale relaties en grote reputatieschade voor het bedrijf.

Hoe gaan wij tewerk?

Gelet op de intense verwevenheid van het collectief ontslag of eventuele sluiting met menselijke relaties is de aandacht voor de psychologische, emotionele, sociale en strategische aspecten van een herstructureringsdossier even cruciaal als het recht zelf.

Daarom staan we ook schouder aan schouder mee op het terrein en breiden wij ons juridische team uit met experten in corporate communicatie, human resources en andere disciplines waar nodig.

Wij volgen heel nauwgezet een routeplan dat tot in de kleinste details is uitgewerkt om de vele wolfijzers en schietgeweren bij collectief ontslag of sluiting te vermijden. We volgen een rigoureuze planning, volgen op, anticiperen en brengen de gehele procedure tot een goed einde in constant overleg met het directieteam van het bedrijf in kwestie. Hierbij durven we ook onze verantwoordelijkheid te nemen.

Enkele referenties van herstructureringen die in België begeleid werden door ons team: Aleris Aluminium, American Airlines, Bong, BRC, Mondi, Plastiflex,…

Onze expertise in collectief ontslag/sluiting

Deze materies kennen voor onze specialisten in het collectief ontslag/sluiting geen geheimen:

 • Risicoanalyse en kostenraming van collectief ontslag/sluiting
 • Informatie- en raadplegingsprocedure bepaald in CAO nr. 24
 • Wet Renault
 • Aankondiging van collectief ontslag/sluiting
 • Sociaal begeleidingsplan uitwerken
 • Bijzondere bescherming van werknemers tegen ontslag (wet van 13 februari 1998)
 • Sociale dialoog met afvaardiging van werknemers en werkgevers
 • Opstellen glasheldere cao’s
 • SWT
 • Vergoeding wegens collectief ontslag/sluiting
 • Staking en lock-out
 • Onderneming in moeilijkheden/in herstructurering
 • Tewerkstellingscel
 • Externe stakeholders zoals VDAB/FOREM, Cevora, FOD Werkgelegenheid
 • Ontslagregelingen
 • Sluitingsfonds

Kort en krachtig advies, met hart en ziel

Wij verlenen kort en krachtig advies, verdedigen u met hart en ziel in procedures voor rechtbanken, staan u bij tijdens onderzoeken van inspectiediensten en voeren onderhandelingen op elk niveau.

Neem contact op voor advies op maat.