Voeren van verzuimgesprekken op de werkvloer

VOEREN VAN VERZUIMGESPREKKEN OP DE WERKVLOER

De gemiddelde werknemer in de gemiddelde organisatie is per jaar 17 dagen ziek. Niet alleen is dit een ernstige financiële aderlating die zorgt voor een ingrijpend rendabiliteitsverlies, maar bovendien zorgen afwezige werknemers vaak voor operationele problemen en conflicten op de werkvloer. Werk moet herverdeeld worden of blijft liggen, onderbemande machines of onervaren operatoren kunnen voor veiligheidsproblemen of kwaliteitsverlies zorgen, afwezigheid zorgt voor irritatie; niet alleen bij het management, maar ook bij de collega’s, … Kortom, arbeidsverzuim is niet alleen een financiële en administratieve last, maar zorgt voor problemen en conflicten op de werkvloer.

RECHTEN EN PLICHTEN BIJ VERZUIM?

Het IFBD stelt u graag deze uitermate pragmatische training voor. Gedurende de eerste module neemt Meester Filip Tilleman u op een no-nonsense wijze mee doorheen het juridische kluwen van het arbeidsrecht. Op basis van concrete ervaringen en herkenbare voorbeelden leert u hoe u als operationeel manager omspringt met de juridische implicaties van het arbeidsverzuim. Op anderhalf uur leert u de juridische krijtlijnen van het arbeidsverzuim.

Programma

MODULE 1: JURIDISCHE ACHTERGROND BIJ ABSENTEÏSME
Meester Filip Tilleman

◆ Wat is geoorloofd arbeidsverzuim; wat is ongeoorloofd arbeidsverzuim?
◆ Wat zijn de grenzen van de verplichting tot het betalen van gewaarborgd loon?
❖ Kan men bijv. tijdens een ziekteperiode de firmawagen terugroepen?
❖ Wat met de maaltijdcheques, commissielonen, onkostenvergoedingen …?
◆ Welke controlemechanismen heeft u als werkgever?
❖ Kan een werknemer zich zomaar onttrekken aan die controle?
◆ Hoe pakt u concreet ‘dubieuze’ gevallen aan?
◆ Kan men ontslaan tijdens een ziekteperiode?
❖ Wanneer is er sprake van overmacht wegens definitieve medische ongeschiktheid?
◆ Wanneer is er sprake van dringende reden?
◆ Het gevaar van contractbreuk vaststellen bij langdurige ongewettigde afwezigheid.

MODULE 2: OMVORMEN VAN VERZUIMBELEID TOT AANWEZIGHEIDSBELEID DOOR
CONSTRUCTIEVE VERZUIMGESPREKKEN
Franky Van Hoecke

PROBLEEMSTELLING VAN VERZUIM OP DE WERKVLOER
◆ Probleem van verzuim of absenteïsme voor de organisatie.
◆ Verzuimbeleid omvormen tot aanwezigheidsbeleid.
◆ Knelpunten op de werkvloer.
◆ Cruciale rol van een duidelijke communicatie.
CONCRETE AANPAK VAN HET VERZUIMGESPREK OP DE WERKVLOER
◆ Concrete aanpak van het verzuimgesprek:
❖ Telefonische informatie.
❖ Informeren van het team.
❖ Terugkoppelingsgesprek.
❖ Afwezigheidsgesprek.
◆ Essentiële communicatievaardigheden bij moeilijke gesprekken.
◆ Hoe peilen naar de verborgen oorzaken van het arbeidsverzuim (jobinhoud, arbeidsverhoudingen,
individuele oorzaken, arbeidsomstandigheden, …)?
◆ Aan de hand van oefeningen, discussies en cases worden de noodzakelijke communicatievaardigheden ingeoefend.

Sprekers

Meester Filip Tilleman is een autoriteit binnen Arbeidsrecht. Gedurende de laatste jaren heeft hij een unieke ervaring opgebouwd als advocaat én adviseur binnen het Arbeidsrecht. Zijn praktijk - Tilleman & Van Hoogenbemt - is voornamelijk gespecialiseerd in het begeleiden van complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken. Als docent combineert hij een uitgebreide parate kennis en een unieke ervaring met een uitermate pragmatische en nononsense kijk op het Arbeidsrecht. Hij volgt reeds lang het thema ‘arbeidsverzuim’ en kan een uniek juridisch beeld geven van rechtspraak en te ondernemen acties.

Franky Van Hoecke is zonder meer een expert op het gebied van leiderschap, communicatievaardigheden, onderhandelingstechnieken en teambuilding. Hij startte zijn carrière bij Volvo Cars Europe, waar hij kan terugblikken op jarenlange ervaring als trainer en coach van zowel managementfuncties als uit-voerende medewerkers. Hij werkte daar tot voor kort als leerbegeleider. Zowel binnen de eigen organisatie, bij toeleveranciers als bij derden was hij verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling, opleiding en coaching van medewerkers op het terrein van HRM. Hij trainde intussen 1000-en operationele managers, eerstelijnsleidinggevenden, teamleaders, brigadiers, shiftleaders, … in de basisbouwstenen van operationeel leiderschap. Hij houdt niet van concepten en modellen, maar stelt steeds de mens (zowel leidinggevenden, individueel teamlid als integraal team) centraal. Zijn trainingen worden vooral gewaardeerd door de no-nonsense aanpak en de vele herkenbare voorbeelden, oefeningen en cases. Zijn unieke mogelijkheid om zowel met kaderleden als met eerstelijnsleidinggevenden te communi-ceren, maken van hem dé trainer voor dit traject. Als deelnemer keer je geïnspireerd en gemotiveerd terug naar de werkplek, met tientallen persoonlijke adviezen en direct bruikbare tips.

Filip Tilleman

Advocaat-vennoot bij Tilleman Van Hoogenbemt-advocaten

Locatie

Details

Voeren van verzuimgesprekken op de werkvloer

Datum
01 april 2021
Startuur
8:30
Einduur
17:00
Sprekers
Filip Tilleman
Locatie
Auberche du Pêcheur - Sint-Martens-Latem