Voeren van verzuimgesprekken

De gemiddelde werknemer in de gemiddelde organisatie is per jaar 17 dagen ziek. Niet alleen is dit een ernstige financiële aderlating die zorgt voor een ingrijpend rentabiliteitsverlies, maar bovendien zorgen afwezige werknemers vaak voor operationele problemen en conflicten op de werkvloer. Werk moet herverdeeld worden of blijft liggen, onderbemande machines of onervaren operatoren kunnen voor veiligheidsproblemen of kwaliteitsverlies zorgen, afwezigheid zorgt voor irritatie; niet alleen bij het management, maar ook bij de collega’s, … Kortom, arbeidsverzuim is niet alleen een financiële en administratieve last, maar zorgt voor problemen en conflicten op de werkvloer.

 

Programma

MODULE 1: JURIDISCHE ACHTERGROND BIJ ABSENTEÏSME
Meester Filip Tilleman

◆ Wat is geoorloofd arbeidsverzuim; wat is ongeoorloofd arbeidsverzuim?
◆ Wat zijn de grenzen van de verplichting tot het betalen van gewaarborgd loon?
- Kan men bijv. tijdens een ziekteperiode de firmawagen terugroepen?
- Wat met de maaltijdcheques, commissielonen, onkostenvergoedingen …?
◆ Welke controlemechanismen heeft u als werkgever?
- Kan een werknemer zich zomaar onttrekken aan die controle?
◆ Hoe pakt u concreet ‘dubieuze’ gevallen aan?
◆ Kan men ontslaan tijdens een ziekteperiode?
- Wanneer is er sprake van overmacht wegens definitieve medische ongeschiktheid?
◆ Wanneer is er sprake van dringende reden?
◆ Het gevaar van contractbreuk vaststellen bij langdurige ongewettigde afwezigheid.

MODULE 2: OMVORMEN VAN VERZUIMBELEID TOT AANWEZIGHEIDSBELEID DOOR
CONSTRUCTIEVE VERZUIMGESPREKKEN
Franky Van Hoecke

PROBLEEMSTELLING VAN VERZUIM OP DE WERKVLOER
◆ Probleem van verzuim of absenteïsme voor de organisatie.
◆ Verzuimbeleid omvormen tot aanwezigheidsbeleid.
◆ Knelpunten op de werkvloer.
◆ Cruciale rol van een duidelijke communicatie.
CONCRETE AANPAK VAN HET VERZUIMGESPREK OP DE WERKVLOER
◆ Concrete aanpak van het verzuimgesprek:
- Telefonische informatie.
- Informeren van het team.
- Terugkoppelingsgesprek.
- Afwezigheidsgesprek.
◆ Essentiële communicatievaardigheden bij moeilijke gesprekken.
◆ Hoe peilen naar de verborgen oorzaken van het arbeidsverzuim (jobinhoud, arbeidsverhoudingen,
individuele oorzaken, arbeidsomstandigheden, …)?
◆ Aan de hand van oefeningen, discussies en cases worden de noodzakelijke communicatievaardigheden ingeoefend.

Sprekers

“Beide docenten zijn krakken in hun vakgebied. Deze training geeft het totaalplaatje.”

Filip Tilleman

Advocaat-vennoot bij Tilleman Van Hoogenbemt-advocaten

Franky Van Hoecke

Expert op het gebied van leiderschap, communicatievaardigheden,
onderhandelingstechnieken en team building

Locatie

Details

Voeren van verzuimgesprekken

Datum
12 oktober 2020
Startuur
8:30
Einduur
17:00
Sprekers
Filip Tilleman Franky Van Hoecke
Locatie
Auberche du Pêcheur - Sint-Martens-Latem