Terbeschikkingstelling van werknemers

Tijdens de opleiding ‘terbeschikkingstelling van werknemers’ ontdekt u wat wel en niet mag met betrekking tot het inzetten van extern personeel.

Programma

1. Inleiding
Hoe ruim moet u de term 'terbeschikkingstelling' interpreteren?
Het verbod op terbeschikkingstelling (wet van 24 juli 1987): hoe ruim of hoe strikt is het toepassingsgebied?
Wat zijn de arbeidsrechtelijke, strafrechtelijke en administratieve gevolgen van deze wet?
2. Risico's
Kunt u zomaar tijdelijk of permanent een specialist inhuren van een ander bedrijf?
Kunt u personeel uitlenen aan een andere vestiging van dezelfde onderneming?
Vallen de expatriates, die gedurende enkele maanden uit het buitenland overkomen, onder het verbod? Speelt dit verbod ook ten aanzien van ingehuurde 'nieuwe Europeanen'?
Wat doet u bij arbeidsongevallen met ingehuurde werknemers? Wie is aansprakelijk?
Wat is de invloed van een proces-verbaal op de registratie als erkend aannemer?
Waarop moet u letten als u een nevenactiviteit, bijvoorbeeld de onderhoudsdienst, wil outsourcen?
3. Controles en sancties
Waarop letten sociale inspecteurs bij controles? Hoever kunnen zij gaan? Hoe reageert u hierop?
Welke sancties moet u verwachten bij een overtreding?
Welke praktische oplossingen zijn er?

Sprekers

Filip Tilleman

Advocaat-vennoot bij Tilleman Van Hoogenbemt-advocaten

Locatie

Details

Terbeschikkingstelling van werknemers

Datum
17 april 2018
Startuur
14:00
Einduur
17:30
Sprekers
Filip Tilleman
Locatie
3Hoog Leuven, Mechelsevest 90, 3000 Leuven, Belgium