Terbeschikkingstelling van werknemers

De term ’terbeschikkingstelling’ dekt vele ladingen: outsourcing, bodyshopping, uitbesteding, contracting, interne detachering, uitlening van personeel, …

Meer en meer bedrijven concentreren zich op hun kernactiviteiten en doen voor een aantal taken een beroep op externe (soms buitenlandse) specialisten. Zo proberen zij flexibel in te spelen op veranderende behoeften en kosten.

Als werkgever moet u zeer waakzaam zijn om te beletten dat het inhuren van personeel na verloop van tijd niet geruisloos verglijdt in een verboden terbeschikkingstelling. De sociale inspectie volgt mogelijke wanpraktijken met argusogen op. Sancties en bijhorende boetes zijn niet mals.

Tijdens de opleiding ‘terbeschikkingstelling van werknemers’ ontdekt u wat wel en niet mag met betrekking tot het inzetten van extern personeel. U keert huiswaarts met kennis over de wetgeving en de strafrechtelijke en financiële gevolgen van terbeschikkingstelling; wat u kunt verwachten van een sociale inspectie met betrekking tot dit thema; hoe u de gevaren en risico’s van terbeschikkingstelling omzet in voordelen voor uw bedrijf.

Programma

1. Inleiding
- Hoe ruim moet u de term 'terbeschikkingstelling' interpreteren?
- Het verbod op terbeschikkingstelling (wet van 24 juli 1987): hoe ruim of hoe strikt is het toepassingsgebied?
- Wat zijn de arbeidsrechtelijke, strafrechtelijke en administratieve gevolgen van deze wet?

2. Risico's
- Kunt u zomaar tijdelijk of permanent een specialist inhuren van een ander bedrijf?
- Kunt u personeel uitlenen aan een andere vestiging van dezelfde onderneming?
- Vallen de expatriates, die gedurende enkele maanden uit het buitenland overkomen, onder het verbod? Speelt dit verbod ook ten aanzien van ingehuurde 'nieuwe Europeanen'?
- Wat doet u bij arbeidsongevallen met ingehuurde werknemers? Wie is aansprakelijk?
- Wat is de invloed van een proces-verbaal op de registratie als erkend aannemer?
- Waarop moet u letten als u een nevenactiviteit, bijvoorbeeld de onderhoudsdienst, wil outsourcen?

3. Controles en sancties
- Waarop letten sociale inspecteurs bij controles? Hoever kunnen zij gaan? Hoe reageert u hierop?
- Welke sancties moet u verwachten bij een overtreding?
- Welke praktische oplossingen zijn er?

Sprekers

Filip Tilleman is advocaat-vennoot van het kantoor Tilleman Van Hoogenbemt (Antwerpen, Brussel). Hij is gespecialiseerd in diverse facetten van het arbeidsrecht. Hij is auteur van de "Randstad Werkpocket" (https://nl.workpocket.be). Hij is een veelgevraagd spreker voor sociaal-juridische seminaries.

Filip Tilleman

Advocaat-vennoot bij Tilleman Van Hoogenbemt-advocaten

Locatie

Details

Terbeschikkingstelling van werknemers

Datum
06 juni 2019
Startuur
14:00
Einduur
17:30
Sprekers
Filip Tilleman
Locatie
Filip Williotstraat 9, 2600 Berchem