RSZ Knelpunten – tussen fout en fraude

Vandaag ziet u zich geconfronteerd met een zeer hoge loonkost. De sociale bijdragen maken dan ook een substantieel deel uit van deze loonmassa. De RSZ is zich hiervan bewust en heeft hieromtrent – om onze ondernemingen te beschermen – diverse steunmaatregelen en crisisprocedures uitgewerkt. En dit zowel naar netto factuur als naar het eventuele kwijtschelden van sancties.
Deze training wapent u op twee fronten: enerzijds leert zij u hoe u de loonkost beheersbaar houdt en anderzijds hoe u – bij eventuele conflicten met de RSZ – tot constructieve oplossingen groeit.

KNELPUNTEN MET DE RSZ?

De boetes die de RSZ en Sociale Zekerheid opleggen zijn hoog. En toch houden slechts een zeer klein aantal Belgische ondernemingen zich strikt aan de regels en wetten, uitgeschreven door deze controlerende én sanctionerende instanties. In de meeste gevallen uit onwetendheid, in sommige gevallen bewust. De doelstelling van deze dag is echter de grenzen uit te tekenen, die door de RSZ en sociale inspectie aanvaard worden bij een controle binnen uw bedrijf. Zo zal u hoge boetes en onnodige verdere controles vermijden. Bovendien krijgt u tientallen tips en uitermate bruikbare praktische raadgevingen die u van pas zullen komen bij een eventuele controle.

WAT MAG EN WAT MAG NIET?

De administratie van de RSZ werkt als een Zwitserse klok en weinig ontsnapt aan hun niets ontziend oog. Gesteund door de sociale inspectie, worden heel vaak doorgedreven controles gevoerd in onze bedrijven. In de eerste plaats is de bedoeling van deze dag om recht uit de praktijk aan te geven waar de vele valkuilen zich bevinden en hoe u moet reageren bij controles door RSZ en Sociale Inspectie. Uiteraard zullen onze docenten hierbij ook de pure juridische omkadering moeten tekenen. Maar zoals bij al onze juridische seminars, wordt ook deze dag geen dorre opsomming van rechtsregels, maar leert u op een praktische manier hoe u te werk moet gaan bij eventuele controles en voorbereiding ervan.

Programma

Schijnzelfstandigheid, loon, representatievergoedingen, ontslagpremies, bediende versus arbeider, maaltijdcheques, herkwalificatie van medewerkers, vakantiegeld, kostenvergoedingen, maaltijden, detachering van expats, morele schadevergoedingen, … “ Stuk voor stuk zijn dit concrete knelpunten waar u als HR-verantwoordelijke mee geconfronteerd wordt. Gedurende deze unieke studiedag bezorgen onze docenten u duidelijke, pragmatische en direct toepasbare oplossingen voor deze én andere problemen.

Sprekers

Filip Tilleman

Advocaat-vennoot bij Tilleman Van Hoogenbemt-advocaten

Locatie

Details

RSZ Knelpunten – tussen fout en fraude

Datum
13 mei 2019
Startuur
8:30
Einduur
17:00
Sprekers
Filip Tilleman
Locatie
Pontstraat 41, Sint-Martens-Latem - Auberge du Pêcheur