RSZ Knelpunten – tussen fout en fraude

Schijnzelfstandigheid, loon, representatievergoedingen, ontslagpremies, bediende versus arbeider, maaltijdcheques, demotie, overuren, herkwalificatie van medewerkers, vakantiegeld, kostenvergoedingen, maaltijden, detachering van expats, morele schadevergoedingen,…

Stuk voor stuk zijn dit concrete knelpunten waar u als HR-verantwoordelijke mee geconfronteerd wordt. Gedurende deze unieke studiedag bezorgt onze docent u duidelijke, pragmatische en direct toepasbare oplossingen voor deze én andere problemen.

Bovendien staat Filip Tilleman ook stil bij de corona-maatregelen die de sociale zekerheid deze laatste maanden heeft uitgewerkt.

Programma

SOCIALE FRAUDE – SPEERPUNT VAN ONZE (nieuwe) REGERING

Als werkgever doet u er alles aan om het brutoloon laag en het nettoloon hoog te houden. Hierbij bouwt u een flexibel verloningspakket uit, waarbij u de totale loonkost onder controle houdt. Maar wat mag wel en wat mag niet … Sommige overtredingen zijn evident, andere bevinden zich echter in een discutabele schemerzone. De grens tussen fout en fraude is een schemerzone waarin de meeste organisaties vertoeven … De laatste jaren wordt sociale fraude door ondernemers en ondernemingen aan banden gelegd: de sociale inspectie krijgt nieuwe bevoegdheden en uitzonderingen op de privacywetgeving en gaan steeds drastischer te werk.  U wapent u op twee fronten: enerzijds leert zij u hoe u de loonkost beheersbaar houdt en anderzijds hoe u – bij eventuele conflicten met de RSZ – tot constructieve oplossingen groeit.

KNELPUNTEN MET DE RSZ?

De boetes die de RSZ en Sociale Zekerheid opleggen zijn hoog. En toch houden slechts een zeer klein aantal Belgische ondernemingen zich strikt aan de regels en wetten, uitgeschreven door deze controlerende én sanctionerende instanties. In de meeste gevallen uit onwetendheid, in sommige gevallen tegen beter weten in. De doelstelling van deze dag is echter de grenzen uit te tekenen die door de RSZ en sociale inspectie aanvaard worden bij een controle binnen uw bedrijf. Zo kunt u hoge boetes en onnodige verdere controles vermijden. Bovendien krijgt u tientallen tips en uitermate bruikbare praktische raadgevingen die van pas zullen komen bij een eventuele controle.

WAT MAG EN WAT MAG NIET?

De administratie van de RSZ werkt als een Zwitserse klok en weinig ontsnapt aan hun niets ontziend oog. Gesteund door de sociale inspectie, worden heel vaak doorgedreven controles gevoerd in onze bedrijven. In de eerste plaats is de bedoeling van deze dag om – vanuit de praktijk – aan te geven waar de vele valkuilen zich bevinden en hoe u moet reageren bij controles door RSZ en Sociale Inspectie. Uiteraard zal onze docent hierbij ook de pure juridische omkadering moeten tekenen. Maar zoals bij al onze juridische seminars wordt ook deze dag geen dorre opsomming van rechtsregels, maar leert u op een praktische manier hoe u te werk moet gaan bij eventuele controles en hoe u zich hierop kan voorbereiden.

Sprekers

Meester Filip Tilleman is vandaag een autoriteit binnen het Arbeidsrecht. Gedurende de laatste jaren heeft hij een unieke ervaring opgebouwd als advocaat én adviseur binnen het Arbeidsrecht. Zijn praktijk– Tilleman & Van Hoogenbemt – is voornamelijk gespecialiseerd in het begeleiden van complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken. Als docent combineert hij een uitgebreide parate kennis en een unieke ervaring met een uitermate pragmatische en no-nonsense kijk op het Arbeidsrecht. Zodoende is hij het best geplaatst om u gedurende deze dag een direct bruikbaar actieplan, van de te vermijden arbeidsrechtelijke valkuilen bij ontslagrecht, te geven.

Filip Tilleman

Advocaat-vennoot bij Tilleman Van Hoogenbemt-advocaten

Locatie

Details

RSZ Knelpunten – tussen fout en fraude

Datum
03 juni 2021
Startuur
8:30
Einduur
17:00
Sprekers
Filip Tilleman
Locatie
Crown Plaza Hotel, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen