Expatriëring en detachering: sociale aspecten (inclusief de impact van de Brexit)

Een foutieve aanpak van de arbeidsrechtelijke regels in internationale tewerkstelling kan bijzonder zware gevolgen hebben. Tijdens dit seminarie neemt u samen met de docent de vraagstukken over arbeidsrecht en sociale zekerheid onder de loep.

  • Hoe stelt u een adequate arbeidsovereenkomst op?
  • Welke wetgeving over sociale zekerheid is van toepassing bij de verschillende vormen van internationale tewerkstelling?
  • Wat is de impact van de Brexit?
  • En wat is de impact van expatriëring en detachering op de pensioenrechten van uw werknemers?

Benut alle mogelijkheden en vermijd kostbare fouten.

Programma

1. Arbeidsrecht
Welk arbeidsrecht is van toepassing bij expatriëring of detachering?
Hoe moet u een arbeidscontract van buitenlandse kaderleden opstellen?
Wie is bevoegd in geval van geschil? Welke tendensen zien we in de Belgische rechtspraak?
Hoe past u de wetgeving over terbeschikkingstelling toe?
Ontslag: praktijkervaringen
Wat is de impact van de Brexit?

2. Sociale zekerheid
Welke wetgeving is van toepassing bij de verschillende vormen van internationale tewerkstelling (detachering, expatriëring)? Welke regeling geldt voor zelfstandigen? En welke regeling geld voor de UK na de Brexit?
Toepassing van de Belgische sociale zekerheid: de nieuwste Belgische regels
Detacheren: de Europese en internationale verdragen
Kosten eigen aan de werkgever
Verblijfs- en arbeidsvergunningen, dienst voor de overzeese sociale zekerheid

3. Pensioenen
Wat is de impact van een detachering of expatriatie op de pensioenrechten?
Principes van legaal pensioen, extralegaal pensioen en privéverzekeringen

Sprekers

Herman van Hoogenbemt

Advocaat-vennoot bij TVH-advocaten

Locatie

Details

Expatriëring en detachering: sociale aspecten (inclusief de impact van de Brexit)

Datum
09 juni 2020
Startuur
9:00
Einduur
12:30
Sprekers
Herman van Hoogenbemt
Locatie
Reyerslaan 80, 1030 Brussel