Expatriëring en detachering: sociale aspecten

Programma

1. Arbeidsrecht
- Welk arbeidsrecht is van toepassing bij expatriëring of detachering?
- Hoe moet u een arbeidscontract van buitenlandse kaderleden opstellen?
- Wie is bevoegd in geval van geschil? Welke tendensen zien we in de Belgische rechtspraak?
- Hoe past u de wetgeving over terbeschikkingstelling toe?
- Ontslag: praktijkervaringen
2. Sociale zekerheid
- Welke wetgeving is van toepassing bij de verschillende vormen van internationale tewerkstelling (detachering, expatriëring)? Welke regeling geldt voor zelfstandigen?
- Toepassing van de Belgische sociale zekerheid: de nieuwste Belgische regels
- Detacheren: de Europese en internationale verdragen
- Kosten eigen aan de werkgever
- Verblijfs- en arbeidsvergunningen, dienst voor de overzeese sociale zekerheid
3. Pensioenen
- Wat is de impact van een detachering of expatriatie op de pensioenrechten?
- Principes van legaal pensioen, extralegaal pensioen en privéverzekeringen

Sprekers

Herman van Hoogenbemt is advocaat-vennoot bij het advocatenkantoor Tilleman van Hoogenbemt (Antwerpen - Brussel). Hij is auteur van talrijke artikels en boeken over arbeidsrecht en sociale zekerheid. Herman is o.a. auteur van het boek 'Arbeidsrecht. De praktijk in de rechtbank 2000 - 2010' (Lannoo).

Herman van Hoogenbemt

Advocaat-vennoot bij TVH-advocaten

Locatie

Details

Expatriëring en detachering: sociale aspecten

Datum
14 mei 2019
Startuur
9:00
Einduur
12:30
Sprekers
Herman van Hoogenbemt
Locatie
Mechelsevest 90, 3000 Leuven