49+1 te vermijden arbeidsrechtelijke valkuilen voor de operationele manager

Deze cursus heeft niet als doelstelling om van u een arbeidsrechtelijk specialist te maken. Wel kunt u zich – na het volgen van dit programma – wapenen tegen allerhande uitdagingen van het Arbeidsrecht. Te vaak ontstaan conflicten door onwetendheid of ondoordachte reacties. Dankzij deze training kunt u niet alleen op een efficiënte wijze communiceren met uw (juridische) raadsheren, maar bovendien de meest ingrijpende arbeidsrechtelijke problemen en conflicten anticiperen. Dit programma is dan ook een must voor iedere leidinggevende operationele manager.

Programma

7 VALKUILEN BIJ AANWERVING
◆ Kunt u zomaar werknemers afwerven van uw concurrenten? Kan een non-concurrentiebeding
roet in het eten gooien?
◆ Wanneer is afwerven inbreuk op de wet van eerlijke handelspraktijken, met dwangsommen tot gevolg?
◆ Problematiek van arbeidskaarten en werkvergunningen bij inhuren van buitenlandse
specialisten … draconische strafsancties!
◆ Problematiek van schijnzelfstandigheid bij aanwerving (“zelfstandige” medewerkers,
managementvennootschappen,...): mogelijkheden en financiële risico’s.
◆ Gevaar van hanteren van arbeidsovereenkomsten voor bepaald werk.
◆ Gevolgen als u een “contract van bepaalde tijd” te laat ondertekent of één dag laat doorlopen?
◆ Kan een proefbeding zomaar verlengd worden?
7 VALKUILEN TIJDENS DE RIT
◆ Wat doet u praktisch tegen de plaag van ziekteverzuim of verstokte telaatkomers?
◆ Kan u tijdskrediet weigeren?
◆ Kan u een werknemer éénzijdig een nieuwe functie toebedelen in een andere afdeling?
◆ Is de arbeidsplaats onaantastbaar?
◆ Kan aan een kaderlid een firmawagen van een lagere categorie worden toegekend?
◆ Welke risico’s zijn er bij het betalen van “zwart loon” of forfaitaire onkostenvergoedingen?
◆ Kan u als “straf” een werknemer gedurende enkele dagen wegsturen zonder loon?
7 VALKUILEN BIJ ONTSLAG VAN WERKNEMERS
◆ Praktische keuze: ontslag mits presteren opzeggingstermijn of opzeggingsvergoeding?
◆ Het gevaar van een éénzijdige vrijstelling van prestaties tijdens de opzegtermijn.
◆ Kunt u iemand een andere functie geven tijdens zijn/haar opzegtermijn?
◆ Kunt u iemand zijn/haar firmawagen afnemen tijdens de opzegtermijn?
◆ Wat met beschermde werknemers?
◆ Hoe pakt u praktisch het ontslag om dringende reden aan?
◆ Hoe praktisch ontslagvergoeding berekenen?
7 VALKUILEN BIJ OUTSOURCING EN ONDERAANNEMING
◆ Bent u verplicht bij overname van een onderneming, afdeling of machines ook personeel
mee over te nemen?
◆ Moet u bij overname loon, functie, arbeidstijd en arbeidsplaats scrupuleus respecteren?
◆ Quid met beschermde werknemers bij overname?
◆ Wanneer wordt onderaanneming een strafrechtelijke verboden terbeschikkingstelling?
◆ Valkuilen bij het inhuren van uitzendkrachten.
◆ Vereisten van de welzijnswetgeving: controle van de veiligheidsproblematiek in
samenwerking met onderaannemers.
◆ Kunt u opdraaien voor de RSZ-schulden van uw onderaannemer?
7 VALKUILEN BIJ COMMUNICATIE MET DE SOCIALE PARTNERS EN SOCIALE ORGANEN
◆ Welke informatie moet u communiceren naar de ondernemingsraad?
◆ Welke consequenties heeft dit als u dit niet doet?
◆ Kunt u bij staking de uitzendkrachten handhaven?
◆ Wat gebeurt er met de lonen/salarissen bij staking?
◆ Kunt u de politie roepen om de deuren van uw onderneming vrij te maken en vrij te houden?
◆ Hoe omgaan met vakbonden, beschermde werknemers?
◆ Collectief ontslag: de wet Renault praktisch bekeken.
7 VALKUILEN BIJ ARBEIDSDUUR EN FLEXIBILITEIT
◆ Hoe flexibel kunt u zijn?
◆ Wat met overuren?
◆ Binnen welke arbeidsduurgrenzen kunnen werknemers tewerkgesteld worden?
◆ Wat met flexibele tewerkstellingsregimes?
◆ Flexibele werkroosters?
◆ Deeltijdse arbeid?
◆ Vlottende of glijdende uurroosters?
7 VALKUILEN VOOR DE OPERATIONELE MANAGER
◆ Wat met netiquette of gedragscodes bij gebruik van internet en e-mail?
◆ Welke controlebevoegdheden heeft u als werkgever (fouilleren, camera’s, …)?
◆ Wat met alcohol op de werkvloer?
◆ Wat met drugs op de werkvloer?
◆ Wat met religieuze elementen op de werkvloer?
◆ Pesten op het werk: wat is uw rol als werkgever?
◆ Discriminatiewetgeving, een nieuwe pest?
50-STE VALKUIL: UW VRAGEN …

Sprekers

Meester Filip Tilleman is vandaag een autoriteit binnen het Arbeidsrecht. Gedurende de laatste jaren heeft hij een unieke ervaring opgebouwd als advocaat én adviseur binnen het Arbeidsrecht. Zijn praktijk - Tilleman & Van Hoogenbemt - is voornamelijk gespecialiseerd in het begeleiden van complexe arbeidsrechtelijke vraagstukken. Als docent combineert hij een uitgebreide parate kennis en een unieke ervaring met een uitermate pragmatische en no-nonsense kijk op het Arbeidsrecht.

Filip Tilleman

Advocaat-vennoot bij Tilleman Van Hoogenbemt-advocaten

Locatie

Details

49+1 te vermijden arbeidsrechtelijke valkuilen voor de operationele manager

Datum
11 mei 2021
Startuur
8:30
Einduur
17:00
Sprekers
Filip Tilleman
Locatie
Gerard Legrellelaan 10, Antwerpen - Crowne Plaza Antwerp