Recht op loon voor wie te laat komt op het werk?

Guur winterweer, autopech of een ziek kind thuis? Het zijn enkele mogelijke oorzaken waarom werknemers te laat op hun werk toekomen. De vraag is of laatkomers toch nog recht hebben op hun volledig loon.

Krachtens artikel 27 van de arbeidsovereenkomstenwet behoudt de werknemer het recht op zijn volle loon wanneer hij laattijdig of niet aankomt op het werk, maar hij moet de nodige bewijzen leveren. Indien één van deze bewijzen niet kan geleverd worden door de werknemer, dan kan de werkgever loon inhouden voor het te laat komen.

Bewijs dat hij bij vertrek zowel lichamelijk als mentaal geschikt was om te gaan werken

Als de werknemer bij het vertrek te beneveld was door een nachtje stappen en hierdoor vertraging oploopt op de weg naar het werk vervult men deze voorwaarde niet.

Bewijs dat hij zich in normale omstandigheden naar het werk begeeft

Dit wil zeggen op het normale tijdstip, met het vervoermiddel dat hij meestal gebruikt, vertrekkend vanaf zijn woonplaats en de gebruikelijke weg volgend.

Bewijs dat de oorzaak van de vertraging te wijten is aan een omstandigheid op de weg naar het werk.

Hieronder kan verstaan worden een hevige sneeuwval, een file naar aanleiding van een ongeval, autopech, treinstaking… Als de werknemer echter doodleuk te laat vertrokken is, zal hij geen aanspraak kunnen maken op het volle loon.

Bewijs dat de vertragende omstandigheid op de weg naar het werk, dient totaal onverwacht te zijn gebeurd en onafhankelijk van de wil van de werknemer

In die optiek zal het huidige gure winterweer niet altijd voldoende zijn om een vertraging op het werk te rechtvaardigen. Immers, het is ruim op voorhand aangekondigd geweest en ook dat het voor meerdere dagen zou zijn. Een verrassing kan het hoegenaamd niet genoemd worden. In dezelfde zin zullen ook een  reeds op voorhand in de media aangekondigde treinstakingen of mega wegenwerken niet meetellen.

Bewijs tenslotte dat de werknemer al het nodige heeft gedaan om toch op het werk te geraken

Kan hiervan nog meer onheil komen voor de werknemer? Een werkgever zou tevens een zware verwittiging kunnen geven en zelfs tot ontslag overgaan indien hij vindt dat de maat vol is. Let wel, het loutere feit van éénmaal te laat op het werk toe te komen kan nooit een ontslag om dringende redenen rechtvaardigen. Alleen als de werknemer verscheidene keren te laat op het werk kwam en hiervoor bovendien verschillende keren schriftelijk in gebreke werd gesteld, kan dit een ontslag om dringende reden rechtvaardigen. Op dat ogenblik wordt het immers pure insubordinatie. De werkgever wijst u op uw plichten en u blijft maar volharden in de boosheid.

Tags: Loon
Neem contact op voor advies op maat

Meer inzicht in impact arbeidsrecht op werkgevers en werknemers?

Ontvang 2 keer per maand onze nieuwe artikels via e-mail.
Schrijf u hier in.

Nieuwsbrief

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en zullen nooit aan derden worden doorgegeven.